Geen bevoorradingspad achter de Terpstraat

WIERINGERWERF – In het kader van de herstructurering van Wieringerwerf heeft het college laten onderzoeken of een pad aan de kant van de Patrijsstraat haalbaar is. Het pad om de bevoorrading van de winkels via de achterzijde mogelijk te maken blijkt te kostbaar. De geschatte kosten zijn twee miljoen euro. Nu Lidl naar locatie Cremers lijkt te gaan verhuizen zou de aanleg van het pad alleen nog voor Deen benodigd zijn.

De verkeersoverlast wordt momenteel vooral veroorzaakt door de bevoorrading van de supermarkten. Dit gebeurt met grote vrachtwagens. Er is al bepaald dat op de huidige plaats van Lidl geen andere supermarkt mag worden gevestigd. En de andere winkels worden bevoorraad met kleinere auto’s. Naast de kosten zijn er ook enkele planologische bewaren. De uitrit van de Patrijsstraat richting de Grandpré Molièrestraat is te krap om met vrachtwagens te kunnen draaien. Wel wordt er bij de nieuwe inrichting van het winkelgebied gekeken naar oplossingen om de overlast van de vrachtwagens tot een minimum te beperken.

Terugroepactie: Lidl roept saus terug

REGIONAAL -Supermarktketen Lidl  waarschuwt dat er bij het afvullen van een aantal verpakkingen van de Delicieux Gourmetsauzen 5 x 80ml een fout is gemaakt. De allergenen van de inhoud komt niet overeen met de aangegeven allergenen.

De waarschuwing geldt voor de verpakkingen Delicieux Gourmetsauzen 5x 80ml met EAN code EAN 2077 1959 en de volgende productiecodes en houdbaarheidsdata:

  • 5773328, THT 04-09-2019
  • 5773327, THT 10-09-2019

Deze codes zijn onderaan te vinden op de kartonnen verpakking.

Lees verder

College zet volgende stap in verplaatsing Lidl Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Sinds 2016 werken wij samen met de Lidl aan de verplaatsing van de supermarkt van Terpstraat 13 naar de hoek Terpstraat/Meeuwstraat in Wieringerwerf. Om de verplaatsing mogelijk te maken, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen ter inzage.

Verplaatsing Lidl in Wieringerwerf

WIERINGERWERF – De geruchten gaan al enkele jaren door het dorp. Lidl zou gaan verhuizen naar de oude locatie van Cremers, naast de Action. Lidl heeft bij de gemeente een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor de nieuwe supermarkt ingediend. Deze zal samen met de omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. De voorliggende  omgevingsvergunning zorgt er tevens voor dat er bij verplaatsing van de supermarkt naar de nieuwe locatie er in het oude pand geen supermarkt meer gevestigd kan worden.
Lees verder

Aldi vraagt opnieuw vergunning aan voor locatie huishoudschool

Nieuwe locatie Aldi (Google streetview)

Foto – Google streetview

WIERINGERWERF – Supermarktketen Aldi heeft bij de gemeente Hollands Kroon opnieuw een vergunning aangevraagd voor de sloop en nieuwbouw aan het Ingenieur Smedingplein. Eerder kreeg de aanvrager al toestemming van de gemeente, maar bezwaren van collega grootgrutters (Deen en Lidl) en de Zakenclub Wieringerwerf vertraagden het proces.

Het pand, waar Aldi haar oog op heeft laten vallen, op de hoek van de Schipperskade en Ingenieur Smedingplein  was in het verleden de huishoudschool. Later vestigde ont­wer­per en pro­du­cent van be­drijfs­kle­ding Reck-less design zich in dit pand. Dit bedrijf is inmiddels verhuist naar het centralere gelegen Almere.
Lees verder

Sommelier restaurant La Premiére opnieuw Nederlands Kampioen

'Jan Willem van der Hek beste sommelier 2016' - Foto: Catering Beeld

‘Jan Willem van der Hek beste sommelier 2016’ – Foto: Catering Beeld

ANNA PAULOWNA – Jan-Wil­lem van der Hek, werk­zaam bij res­tau­rant La Pre­miè­re in Anna Pau­low­na en di­rec­teur van het Alk­maar­se wijn­huis Flex4wi­ne, mag zich de ko­men­de twee jaar we­der­om de bes­te de bes­te som­me­lier (spe­ci­a­list in wijn en wijn/spijs­com­bi­na­ties) van Ne­der­land noe­men. Lees verder