GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Eenmalige energietoeslag vanaf 16 mei aan te vragen

HOLLANDS KROON – Heeft u weinig geld en hoge energiekosten? Vraag dan vanaf 16 mei de eenmalige energietoeslag van € 800,00 aan via de website van de gemeente Hollands Kroon.

De energiekosten zijn de afgelopen periode voor veel huishoudens gestegen
Mensen met weinig geld worden hierdoor extra hard geraakt. De overheid heeft daarom voor mensen met weinig geld een regeling gemaakt. Dit is de eenmalige energietoeslag van € 800,00 per huishouden. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Sommige inwoners krijgen de energietoeslag vanzelf.

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent 21 jaar of ouder;
 • U woont in Hollands Kroon;
 • U bent Nederlander of gelijkgesteld aan een Nederlander;
 • U (en uw partner) bent hoofdbewoner op uw adres en de energiekosten komen voor uw rekening;
 • Uw netto-inkomen is niet hoger dan:
Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand € 1.245,- netto € 1.383,- netto
Samenwonend/getrouwd € 1.778,- netto € 1.872,- netto

Wanneer heeft u geen recht op de energietoeslag?

 • U bent 18, 19 of 20 jaar oud;
 • U bent student en ontvangt studiefinanciering (WSF 2000);
 • U woont in een instelling (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
 • U staat op een briefadres ingeschreven in de gemeente;
 • U bent kostendeler en niet zelf de hoofdbewoner;
 • De energiekosten komen niet voor uw rekening;
 • U heeft de energietoeslag al eerder ontvangen;

Wat telt mee als inkomen?
Onder inkomsten rekent men uw vakantiegeld niet mee. Ook eventuele toeslagen die u ontvangt van de Belastingdienst tellen niet mee als inkomen. Er wordt voor het recht op de energietoeslag niet gekeken naar uw vermogen.

Inkomen is:

 • inkomen uit werk;
 • inkomen uit eigen bedrijf;
 • inkomen uit een uitkering;
 • inkomen uit een inkomensverzekering;
 • inkomen uit verhuur;
 • inkomen uit partner- en/of kinderalimentatie.

Wie ontvangt de energietoeslag vanzelf?
Sommige inwoners krijgen de eenmalige energietoeslag vanzelf. Zij hoeven dus geen aanvraag te doen. Dit zijn inwoners die al gebruik maken van bepaalde andere regelingen van de gemeente. Van deze groep inwoners is bij de gemeente namelijk al bekend dat zij aan de voorwaarden voldoen. Het gaat om inwoners die gebruik maken van een van de volgende regelingen:

 • Meedoen Hollands Kroon;
 • Individuele inkomenstoeslag;
 • Bijzondere bijstand;
 • Bijstandsuitkering op grond van de Participatiewet;
 • Uitkering op grond van de IOAW;
 • Uitkering op grond van de IOAZ;
 • BBZ lite;
 • BBZ levensonderhoud.

Ontvangt u een van deze regelingen? Dan krijgt u binnenkort een brief over het ontvangen van de energietoeslag.

Wilt u meer weten?
Kijk op de pagina over de energietoeslag. Hier komt ook het aanvraagformulier te staan vanaf 16 mei.

Laat meer zien
Back to top button