NieuwsPolitiek

Gemeenteraad stemt in met beroep over verkeersstromen Agriport

HOLLANDS KROON – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft op 29 juni ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’. De provincie vindt de verkeersstromen dat bij dit bestemmingplan niet goed zijn geregeld. Daarom heeft de provincie een reactieve aanwijzing gegeven tegen dit bestemmingsplan. Dit betekent dat de provincie de start verhindert van het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft afgelopen donderdag ingestemd met een beroep hiertegen. Behalve Anders!, Onafhankelijk Hollands Kroon en GroenLinks stemde alle fracties in met het voorstel. Alhoewel het een breedgedragen wens was dat de gemeente en de provincie er in onderling overleg samen uit te komen.

Bescherm Wereld Erfgoed de Waddenzee, stop gaswinning
Tijdens de raadsvergadering hebben GroenLinks, PvdA, Anders! en ChristenUnie een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om onder andere de demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat een aangetekende brief te sturen. Hierin moet worden aangegeven dat de gemeente Hollands Kroon tegen de vergunning is voor het winnen van fossiele brandstoffen in de Waddenzee. Met 19 stemmen voor en 9 tegen (de leden van het CDA en de VVD) is deze motie aangenomen.

Laat meer zien
Back to top button