NieuwsPolitiek

Fractie Leever en Groep Ruiter sluiten zich aan bij Onafhankelijk Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Eind vorig jaar waren het roerige tijden in de politiek van Hollands Kroon. Na
een opiniestuk over datacenters verliet Lars Ruiter, in onderling overleg de fractie van de VVD.
Hetzelfde gold voor Jeffrey Leever, die aan het einde van het politieke jaar 2020 de mede door hem
opgerichte fractie van SHK verliet. Dit nadat hij onder druk van de wethouder en de fractievoorzitter
politieke vragen over de datacenters moest intrekken. Daarmee werden alle democratische regels
van het dualisme overtreden. Het aantal actieve politieke partijen in de raad van Hollands Kroon
kwam hiermee op twaalf.

Daar komt nu verandering in. Zowel de Fractie Leever als de Groep Ruiter zullen zich tijdens de
raadsvergadering van 28 januari aansluiten bij Onafhankelijk Hollands Kroon. Daardoor zal de
grootste oppositiepartij groeien naar vijf raadszetels. ‘Het initiatief om met Onafhankelijk Hollands
Kroon in gesprek te gaan, kwam bij zowel de Fractie Leever als de Groep Ruiter vandaan’, vertelt
Fractievoorzitter Alexander Bügel. ‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Er hebben diverse
gesprekken plaatsgevonden om vast te kunnen stellen of een samenvoeging tot de mogelijkheden
behoorde. We kwamen tot de conclusie dat beide raadsleden, Leever en Ruiter, met een rechte rug
en uit principes hun fracties hebben verlaten. En dat is iets wat hen siert.’

‘Ik voel me verheugd om de Onafhankelijke politiek die ik vanaf het begin van mijn politieke carrière
voorsta, ook weer met een onafhankelijke partij OHK in de raad van Hollands Kroon te continueren’
zegt Jeffrey Leever.

‘Ik verheug me op de samenwerking met OHK, net als mijn fractieondersteuner Cees Meeldijk.
Binnen de OHK-fractie zal ik het liberalisme meebrengen en zal ik dossiers blijven benaderen vanuit
dat perspectief, maar dan met meer gevoel voor de menselijke maat. Politiek blijft immers
mensenwerk’ zegt Lars Ruiter

Tijdens de raadsvergadering van januari zullen Jeffrey Leever en Lars Ruiter zich officieel aansluiten
en zal ook zal Cees Meeldijk, lid van de Groep Ruiter, worden beëdigd als fractieondersteuner bij
Onafhankelijk Hollands Kroon.

Laat meer zien
Back to top button