BedrijvennieuwsGemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuws

Wethouders Peters en Leever ondertekenen het Betonakkoord

MIDDENMEER – Beton ligt overal buiten. Op wegen, fietspaden en bruggen. Het maken van beton is erg milieuvervuilend. Dit komt omdat er veel CO2 vrijkomt bij het maken van cement. Er is ook veel water voor nodig. Daarom sluit Hollands Kroon zich aan bij het Betonakkoord. Dit betekent dat de gemeente zich zal houden aan de eisen uit dit akkoord. Bijvoorbeeld doordat ze in onze openbare ruimte alleen circulair beton gebruiken. Dat is beter voor mensen, planten en dieren.

Hollands Kroon streeft naar een circulaire economie in 2050
In een circulaire economie gebruiken we producten zo lang mogelijk. Door ze te herstellen, te hergebruiken of ze te recyclen naar een ander product. We hoeven dan geen nieuwe grondstoffen te winnen. Zoals ijzererts voor staal of kalksteen voor cement. In een circulaire economie bestaat er dus geen afval meer.

Door het Betonakkoord te ondertekenen, zet Hollands Kroon in op alternatieven voor beton. En waar dit niet kan op circulair beton. Dit is beton dat wordt gemaakt van oud beton. Voor het beton dat wij gebruiken is men afhankelijk van leveranciers. De Grondstoffenbank Agriport is één van die leveranciers. Zij maken van oude grondstoffen zoals beton, weer nieuwe grondstoffen. Voor een circulaire economie is iedereen nodig. Daarom heeft de Grondstoffenbank Agriport ook het Betonakkoord ondertekend.

Laat meer zien
Back to top button