Lokaal nieuwsNieuws

Werkzaamheden Wieringerwerf

WIERINGERWERF – Vanaf september 2020 worden er al gefaseerd werkzaamheden uitgevoerd aan de Karel Doormanstraat, Prinses Marijkestraat, Prinses Margrietstraat en Prof. Granpré Molierèstraat (gedeelte vanaf Sternstraat tot Verbindingsweg/Werfstraat). De riolering in Prof. Granpré Molierèstraat wordt vervangen door een apart rioolstelsel voor hemel- en vuilwater. Voetpad, parkeervakken en het straatwerk van de rijweg wordt tijdelijk weer aangebracht. In de andere straten wordt ook het riool vervangen maar daarna krijgen de straten een nieuwe definitieve inrichting.

Planning en werkvolgorde
De werkzaamheden duren tot ongeveer juni 2021.

De werkvolgorde

  • Fase 1: Prof. Granpré Molièrestraat vanaf de kruising Prof. Granpré Molierèstraat/Sternstraat tot ongeveer de woning bij Prof. Granpré Molierèstraat 5, de kruising Prof. Granpré;
    Molierèstraat/Terppad tot en met de kruising met de Werfstraat;
  • Fase 2: Prinses Margrietstraat;
  • Fase 3: Prinses Marijkestraat;
  • Fase 4: Karel Doormanstraat.
    De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd, echter overlast door de werkzaamheden is onvermijdelijk. De voortgang van de werkzaamheden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Planning

Weg Periode
Fase 1: Prof. Granpré Molièrestraat week 39 van 2020 t/m week 47 van 2020
Fase 2: Prinses Margrietstraat week 48 van 2020 t/m week 04 van 2021
Fase 3: Prinses Marijkestraat week 5 van 2021 t/m week 12 van 2021
Fase 4: Karel Doormanstraat week 13 van 2021 t/m week 19 van 2021


Huidige stand van zaken: 
De rioolwerkzaamheden verlopen volgens planning in de Professor Granpré Molièrestraat. De buurt wordt zoveel mogelijk geïnformeerd over alle (tijdelijke) afsluitingen die daarbij horen. Eind oktober is de riolering nabij de oude brandweerkazerne aangesloten op de bestaande riolering. Hierdoor is de kruising tijdelijk afgesloten.

Bewoners van de Werfstraat hebben van de aannemer een brief ontvangen over de afsluiting. Er moet gebruik gemaakt worden van een tijdelijke in- en uitrit constructie naar de Dorsmolen. Inmiddels is het werk gestart vanaf de kerk richting de appartementen. Vanaf dit moment gelden ook de tijdelijke parkeerverboden in dit deel van de straat.

De bijbehorende tekeningen:
Bewonersbrief aankondiging start uitvoering
Karel Doormanstraat
Prinses Margrietstraat
Prinses Marijkestraat
Projectgrens bezorging bewonersbrief aankondiging uitvoering
Rioolvervanging Prof. Granpré Molièrestraat

Laat meer zien
Back to top button