Lokaal nieuwsNieuws

Oproep Red de Wieringermeer aan Provinciale Staten: ‘Stop de datacenters’

WIERINGERMEER – De stichting Red de Wieringermeer, vraagt de Statenleden van Noord-Holland in een vanmorgen aan hen gezonden brief indringend om de uitverkoop van het landschap door GS van Noord-Holland te stoppen. Gedeputeerde Staten hebben half december een Datacenterstrategie vastgesteld, waarin zij aan de vestiging van nieuwe datacenters vrijwel geen enkele beperking stellen. Integendeel, GS wil dat Noord-Holland het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa moet worden.

Deze strategie betekent voor de Wieringermeer dat er nog enkele honderden hectares prima landbouwgrond omgezet zullen worden in datacenterdozen. Dat heeft tot gevolg dat het weidse open landschap van de Wieringermeer er onherstelbaar door zal worden aangetast. “Voor datacenters rolt GS de rode loper uit en werkt zij volledig mee aan hun expansiedrang”, aldus deze actiegroep.

Provinciale Staten van NH vergaderen 17 januari over het voorstel van GS, en besluiten daar normaal gesproken op 31 januari definitief over.

“Er is over de gevolgen daarvan voor het landschap, de energiebehoefte en koppelkansen voor energie (restwarmte) door de provincie echter geen enkele maatschappelijk discussie met burgers gevoerd, ” vindt de stichting. Gedeputeerde Staten hebben over het concept van deze strategie alleen overleg gepleegd met datacenters, hun belanghebbenden en met enkele gemeenten met datacenters. “Het woord burgerparticipatie zijn we maar één keer tegen gekomen in deze strategie, maar dat bleek dan te gaan om overleg met gemeenten”.

Omdat burgers in het geheel niet gehoord zijn over deze datacenterstrategie, vraagt Red de Wieringermeer de Statenleden om eerst een maatschappelijke discussie over nut en noodzaak en de voor- en nadelen van datacenters te voeren en dus voorlopig pas op de plaats te maken met nieuwe initiatieven, voordat zij genoemde strategie vaststellen.

De brief aan de Provinciale Staten.

Laat meer zien
Back to top button