GemeentenieuwsLokaal nieuwsNieuws

Debatweek over dilemma’s voor de nieuwe Omgevingsvisie

HOLLANDS KROON – In Hollands Kroon wordt gewerkt aan een nieuwe omgevingsvisie. De omgevingsvisie heeft de titel ‘Hoe ziet Hollands Kroon er in 2040 uit?’. Voordat de omgevingsvisie voor Hollands Kroon gemaakt wordt, stelt de gemeente eerst een koersdocument op. Hierin staat de koers voor Hollands Kroon op. Waar willen wij met elkaar naar toe? Hiervoor gebruikt de gemeente ook de informatie en ideeën uit de eerdere bijeenkomsten die men van inwoners en geïnteresseerden hebben gekregen. De gesprekken en informatie laten een aantal dilemma’s zien. Om met elkaar te praten over deze dilemma’s, organiseert Hollands Kroon een debatweek in de eerste week van februari.

Dilemma’s zijn discussiepunten. Een voorbeeld welke bij de eerdere bijeenkomsten voorbij kwam: gaan we voor nieuwe woningbouwlocaties of voor groene randen?

Debatweek
De eerste ronde waarin iedereen heeft kunnen meedenken en praten, sluit men af met een debatweek. In deze week gaat Hollands Kroon graag met inwoners, bedrijven, organisaties en ook andere overheidsorganisaties in gesprek. Deze gesprekken gaan over de verschillende belangen die er zijn en soms recht tegenover elkaar staan. Bijvoorbeeld ondernemers die meer buitenlandse werknemers willen laten werken binnen hun bedrijf. Terwijl inwoners dat niet willen in hun dorp. We noemen dit dilemma’s.

Praat u met ons mee?
Donderdag 3 februari en/ of maandag 7 februari a.s. kunt u digitaal meepraten. De avonden beginnen om 19.30 uur. Meldt u zich aan?

Donderdag 3 februari 2022:
Kleinschalige ontwikkelingen mogelijk maken.
In heel de gemeente wordt aandacht gevraagd voor kleinschalige ontwikkelingen. De voorstanders geven aan dat dit belangrijk is voor de dynamiek in de kern of het gebied. Dat kleinschalige ontwikkeling een verrijking is van de community of het landschap. Anderen waarschuwen juist voor verrommeling in het agrarisch landschap. Of dat het zorgt voor oneerlijke concurrentie, een teveel van voorzieningen en ongewenst verkeer. Beide kanten van de medaille zijn terecht. We willen dit onderwerp nader bespreekbaar maken om de koers te bepalen.

Ontwikkeling van de dorpsranden.
Tijdens eerdere bijeenkomsten was er bij de aanwezigen veel aandacht voor de ontwikkeling van de dorpsranden. Bij de woningbouwopgave als bij opgaven in het landelijk gebied is dit onderwerp genoemd. Denk daarbij aan landbouw, water, natuur en biodiversiteit. Een gezamenlijke aanpak hierbij lijkt zeker mogelijk.

Maandag 7 februari 2022:
Kwaliteitskader voor grote ontwikkelingen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ontwikkelingen passend zijn aan een goede kwalitatieve inpassing? Wat is er nodig voor om ervoor te zorgen dat Agriport A7 goed in het landschap past? Is er behoefte aan uitbreiding van bedrijventerreinen en wat mag daarvan het gevolg zijn voor de omgeving? Wat zijn eisen bij ontwikkelingen op het IJsselmeer? Over dit soort dilemma’s hebben we het op deze avond.

De kust en de parel Den Oever.
Er is veel steun voor de ontwikkeling van Den Oever. Een ontwikkeling van verborgen parel, tot een bekende recreatieve parel. Hoe kunnen we deze ontwikkeling versterken? Hoe ontwikkelt de haven van Den Oever zich in de komende jaren door? Wat is de toekomst van de visserijhaven? Zijn er kansen om ook een recreatiehaven in het ‘centrum’ te maken? Wat betekent dat voor de ontwikkeling van het dorp? En hoe kunnen we Den Oever nog beter ‘verbinden’ aan de IJsselmeerkust en de Waddenkust, als we kijken naar ontwikkelingen die komen?

Aanmelden
Bent u aanwezig bij 1 of beide avonden? Deze starten om 19.30 uur. Hollands Kroon heeft een aantal gegevens van u nodig. Meldt u zich hier aan! U ontvangt voor de avond waar u zich voor heeft aangemeld, de deelnamegegevens.

Laat meer zien
Back to top button