Joritsma gaat op de nieuwe gemeentewerf bouwen

Foto: Gemeente Hollands Kroon

WIERINGERWERF– Jorritsma Bouw BV uit Bolsward gaat de nieuwe gemeentewerf en de nieuwe locatie van politie, brandweer en ambulance aan de Medemblikkerweg in Wieringerwerf bouwen, dat meldt de gemeente Hollands Kroon. Vorige week hebben Jorritsma Bouw en Hollands Kroon hiervoor de aannemingsovereenkomst getekend.
Lees verder

Vergunning voor nieuwbouw gemeentewerf en hulpdiensten Wieringerwerf verleend

‘Impressie van de nieuwe gemeentewerf’

WIERINGERWERF – De omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en de nieuwe locatie van politie, brandweer en ambulance in Wieringerwerf is verleend. Daarmee is weer een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van dit nieuwe gebouw aan de Medemblikkerweg.

De bomen op het perceel zijn inmiddels gekapt. Ook is het ontwerp van het gebouw bekend. Op dit moment loopt er een aanbestedingsprocedure voor de bouw van het gebouw. In april wordt het werk naar verwachting gegund. De planning is dat het gebouw in het eerste kwartaal van 2020 in gebruik genomen wordt.

Wethouder Groot is blij met de voortgang van dit project: ‘Ik heb grote waardering voor de manier waarop alle partijen in dit project samenwerken. Het is een belangrijke schakel in de herstructurering van Wieringerwerf, waar de hulpdiensten nu nog in het dorp hun standplaats hebben.’

Nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat krijgt vorm

‘De opbouw van het nieuwe onderkomen van Rijkswaterstaat is in volle gang’ – Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

WIERINGERWERF – Met mooie vormen verschijnt aan de rand van Wieringerwerf de nieuwbouw op het terrein van Rijkswaterstaat. Het steun­punt van Rijks­wa­ter­staat na­bij de A7 in Wie­rin­ger­werf krijgt dit jaar een flin­ke me­ta­mor­fo­se. De nieuwbouw die tot oktober zal duren kost ongeveer 2,5 miljoen euro.

Het nieuwe gebouw wordt ener­gie­neu­traal en mo­ge­lijk zelfs ener­gie­ pro­du­ce­rend. Het dak wordt voorzien van een zonnedak. Met een dak gevuld met circa 700 zonnepanelen is het project revolutionair te noemen. Voor de nieuwbouw van het pand worden veel her­bruik­ba­re ma­te­ri­a­len gebruikt, zo­als la­riks­hout, alu­mi­ni­um en be­ton.

Bouw nieuwe werf en kazerne Wieringerwerf naar de raad

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf. De voorbereidingen hiervoor zijn al geruime tijd in gang. Het college vraagt nu aan de gemeenteraad om hiervoor een krediet beschikbaar te stellen zodat het plan kan worden uitgevoerd. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei over het voorstel vergadert.

Waarom nieuwbouw
De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw. De planning is dat in 2019 de nieuwbouw van start gaat en dat in 2020 het gebouw en het omliggende terrein in gebruik genomen worden.

Zoutopslag Rijkswaterstaat Wieringerwerf op de schop

‘De loodsen van Rijkswaterstaat in Wieringerwerf’ – Bron: Google Earth

WIERINGERWERF – Het steun­punt van Rijks­wa­ter­staat na­bij de A7 in Wie­rin­ger­werf krijgt in 2018 een flin­ke me­ta­mor­fo­se. De hui­di­ge stal­lingsloods (voor strooi­ers en sneeuw­schui­vers) plus zout­op­slag aan de Me­dem­blik­ker­weg is ver­ou­derd en af­ge­schre­ven. Deze loods zal wor­den ge­sloopt. Op dezelfde plek zal nieuwbouw verrijzen. De nieuwbouw is gepland tussen april en oktober en zal ongeveer 2,5 miljoen gaan kosten.

Het nieuwe gebouw wordt ener­gie­neu­traal en mo­ge­lijk zelfs ener­gie­pro­du­ce­rend. Het dak wordt voorzien van een zonnedak. Met een dak gevuld met circa 700 zonnepanelen is het project revolutionair te noemen. Voor de nieuwbouw van het pand worden veel her­bruik­ba­re ma­te­ri­a­len gebruikt, zo­als la­riks­hout, alu­mi­ni­um en be­ton. Lees verder

Brandweer, politie en buitendienst onder één dak in Wieringerwerf

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf'

Het politiebureau aan de Terpstraat in Wieringerwerf’

WIERINGERWERF – De buitendienst, brandweer en politie onder één dak, op één locatie. Dat is het idee van het college om een multifunctionele ruimte te bouwen aan de Medemblikkerweg 2a in Wieringerwerf.

De gemeentewerf in Wieringerwerf is gedateerd en er moet flink in geïnvesteerd worden om het pand aan de eisen van een werkomgeving in de huidige tijd te laten voldoen. Het college denkt daarom dat de beste optie is om een nieuwe werf te bouwen. Op basis van het dekkingsplan Noord-Holland Noord van de Veiligheidsregio, waarin de aanrijtijden voor de brandweer zijn vastgelegd, moet er in Wieringerwerf een nieuwe kazerne komen. Ook de politie zoekt een nieuwe locatie in Wieringerwerf voor haar regiofunctie. Deze drie ontwikkelingen kunnen worden gecombineerd in één gebouw.

Lees verder