GemeentenieuwsNieuws

College stelt grondprijzenbrief 2020 vast

HOLLANDS KROON – Ieder jaar stelt het college richtlijnen op voor het vaststellen van de grondprijzen die de gemeente hanteert. De grondprijs is afhankelijk van de functie waarvoor een bepaald stuk grond wordt verkocht. Deze functies worden in de grondprijzenbrief uitgelegd.

Het uitgangspunt is dat de grondprijs marktconform wordt bepaald, zodat de gemeente een reële marktprijs ontvangt. Dit voorkomt dat de afnemer van de grond indirect via de grondprijs wordt gesubsidieerd. Afhankelijk van de functie hanteren wij een bepaalde grondprijsmethodiek.

Door middel van jaarlijks vast te stellen richtlijnen informeert het college de raad en externe partijen op transparante wijze over de relevante marktontwikkelingen en het grondprijsbeleid. De richtlijnen geven het kader aan waarbinnen de grondprijsonderhandelingen plaatsvinden.

Voor specifieke gevallen kan de gemeente kiezen voor maatwerk, waarbij wordt afgeweken van de vastgestelde richtlijnen en/of prijzen. Bijvoorbeeld als een ontwikkeling niet gerealiseerd kan worden binnen de gestelde kaders, maar wel een meerwaarde oplevert voor de gemeente. Dit is altijd een besluit van het college, die hierover tussentijds en achteraf verantwoording aflegt aan de raad.

Laat meer zien
Back to top button