Eigenaar De Stage naar Raad van State

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Morgen, dinsdag 5 juni, vecht Sjaak Sijbring van De Stage uit Middenmeer bij de Raad van Sta­te in Den Haag een uit­spraak van de recht­bank in Alk­maar aan. Inzet is om in het pand aan de Havenkade be­drijfs­fees­ten te mogen ver­zor­gen. De ge­meen­te Hol­lands Kroon trok de van rechtswege toe­ge­ken­de ver­gun­ning­aan­vraag in­ na­dat di­ver­se on­der­ne­mers in de buurt had­den ge­klaagd. Dit omdat men vreest voor par­keer- en ge­luids­over­last. Lees verder

Voorlopig geen bedrijfsfeesten aan de Havenkade

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

MIDDENMEER – Eigenaar Sjaak Sijbring van het cateringbedrijf De Stage mag op zijn bedrijfslocatie aan de Havenkade in Middenmeer geen bedrijfsfeesten verzorgen. De bestuursrechter heeft bepaald dat de gemeente Hollands Kroon de vergunning daarvoor terecht heeft geweigerd.

Sijbring had eerder een vergunning van rechtswege verkregen voor het geven van feesten en partijen op het industrieterrein van Middenmeer. Maar omdat de ondernemers in de omgeving bang zijn voor geluids- en parkeeroverlast heeft de gemeente deze vergunning weer ingetrokken. Hiertegen kwam Sijbring in verzet.

De bestuursrechter oordeelde dat de gemeente Hollands Kroon niet tot een goede belangenafweging en bestemmingsplanwijziging over kan gaan omdat het cateringbedrijf niet voldoende informatie heeft aangeleverd. Zo ontbreekt er volgens de bestuursrechter een bedrijfsplan, gegevens over omvang, begin- en eindtijden, frequentie van de feesten, de muziek en eventuele geluidsisolerende maatregelen die genomen moeten worden. Tegen de uitspraak van de bestuursrechter kan nog in beroep worden gegaan door Sijbring door een gang naar de Raad van State.