Coalitie Noord-Holland ‘’Duurzaam doorpakken!’

PROVINCIE – Noord-Holland heeft een nieuwe coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Samen met formateur Laura Bromet presenteerden zij woensdag 12 juni hun plannen voor de komende vier jaar. Het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken!’ bevat ruim € 200 miljoen aan extra investeringen in schone energie, goede bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer, een gezonde leefomgeving, cultuur, natuur, schoon water, natuurinclusieve landbouw en open landschap.
Het akkoord is het begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en dichtgetimmerd verhaal. Tijdens het formatieproces hebben burgers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, het bedrijfsleven en ook de oppositiepartijen inbreng geleverd.

Lees verder

Jonge boeren investeren massaal in duurzame modernisering

Foto: Aangeleverd

NOORD-HOLLAND – De afgelopen maanden konden jonge boeren niet ouder dan 41 jaar subsidie aanvragen bij de provincie Noord-Holland voor het duurzaam moderniseren van hun boerenbedrijf. De provincie ontving maar liefst 58 aanvragen. Om deze allemaal te kunnen honoreren heeft de provincie besloten om meer geld beschikbaar te stellen. In plaats van 550.000 euro wordt het 1.072.000 euro.

Lees verder

Uitgave agrarische pachtgronden provincie Noord-Holland

Foto: Aangeleverd

HOLLANDS KROON – De provincie Noord-Holland gaat voor de periode 1 november 2019 tot en met 31 december 2020 weer agrarische grond verpachten. Het gaat om 1.700 hectare. Deze grond wordt tijdelijk verpacht in afwachting van verkoop, het ontwikkelen van natuur of de aanleg van wegen.

Geïnteresseerde agrariërs kunnen vanaf 1 mei 2019 op www.noord-holland.nl/verpachtingen kijken om welke gronden het gaat en lezen wat de criteria zijn voor het pachten van deze grond. Aanmelden kan van 1 tot en met 31 mei 2019.

Lees verder

VIDEO: Geitenstop van kracht in Provincie Noord-Holland

HOLLANDS KROON – In de provincie Noord-Holland geldt per 12 december 2018 een stop op de groei van het aantal geiten. Voorlopig mogen er geen nieuwe geitenboerderijen meer bijkomen, mogen geitenhouderijen niet meer uitbreiden en is omschakeling naar een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (landbouw): ‘Na de landelijke onrust rondom de mogelijke effecten op de volksgezondheid van geitenhouderijen dicht in de buurt van woonwijken, namen vijf andere provincies al eerder maatregelen. De afgelopen weken zijn er meerdere signalen binnengekomen dat het aantal geiten in de provincie Noord-Holland harder toeneemt dan in de afgelopen jaren. Daarnaast kreeg ik vragen van wethouders hoe zij met deze groei moeten omgaan, maar ook met de onrust die ontstaat bij hun inwoners. Ik vind het heel vervelend voor de boeren die hiermee getroffen worden. Wij hebben echter geen andere keuze dan deze tijdelijke maatregel in te voeren.’


Lees verder

Provincie staat garant voor leningen voor uitrol glasvezel in buitengebieden

Foto: Pixabay

NOORD-HOLLAND – Goed nieuws voor Noord-Hollanders bij wie het minuten duurt voordat deze webpagina is geladen. Vanaf 1 september staat de provincie garant voor gemeenten en andere initiatiefnemers die een lening willen afsluiten om zo de aansluiting op glasvezel te realiseren.

Veel inwoners van steden hebben het al lang goed voor elkaar: dankzij VDSL of glasvezel surfen zij al jaren met flinke snelheden over de digitale snelweg. Inwoners van buitengebieden zijn daarentegen vaak nog steeds aangewezen op een ADSL-verbinding. Lees verder

‘Royal ZAP wellicht naar Robbenplaat’

WIERINGERWERF – In Van Ewijcksluis is al sinds jaren het bedrijf ZAP gevestigd. Het bedrijf Royal ZAP levert sinds 1913 zaaizaad en pootgoed. de huidige lokatie in Van Ewijcksluis werd te klein. Vandaar dat er een vergunning werd gevraagd voor uitbreiding met enkele hallen. Hetgeen binnen het kleine dorpje tot de nodige protesten leidde. Vooral de drukte van leveranciers en afnemers zorgt voor de nodige problemen. Het college van Hollands Kroon heeft de vergunning inmiddels al afgegeven.
Lees verder

Raad van State: ‘Tracé stroomkabels Windpark opnieuw bestuderen’

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER – De Raad van State heeft een groep landeigenaren die zich verzet tegen de aanleg van een stroomkabel ten behoeve van het Windpark Wieringermeer over hun landerijen in het gelijk gesteld. Hiermee deelden de landeigenaren Tennet een eerste tik uit.
Lees verder

Grond Robbenplaat blijft agrarisch

'Robbenplaat' - Foto: Erwin Slootweg

‘Robbenplaat’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Het was één van de prestigieuze projecten van de Wieringermeer, maar bracht tot op heden nog niet wat men er van verwacht had. Enkele jaren geleden werd industrieterrein De Robbenplaat vormgegeven. Een industrieterrein met hoge eisen. Er werd gewerkt met een beeldplan, waaraan de gebouwen moesten voldoen. De grootste pluspunten voor bedrijven om zich te vestigen op Robbenplaat zijn de ligging aan de snelweg A7 en de lage grondprijs.
Lees verder

College Hollands Kroon: ’Plicht voor goed onderdak Polen’

'Het voormalig Joods werkdorp'- Foto: Rudolphous

‘Het voormalig Joods werkdorp’- Foto: Rudolphous

SLOOTDORP – Opnieuw lijkt er een strijd te ontbranden rondom de vestiging van seizoensarbeiders in het voormalig Joods Werkdorp. Het college steunt de nieuwe plannen van ondernemer Joep Karel om onderdak te bieden aan 265 flexwerkers in nieuw te bouwen barakken op het perceel in Nieuwesluis.
Lees verder

Nieuwe weg door de dijk bij de Markerwaardweg

Parallelweg Markerwaardweg

Foto: Google Earth – Bewerking De Meerpeen

WIERINGERMEER – De verbinding tussen de Wieringermeerpolder en het Westfriese land is voor landbouwverkeer niet altijd even gemakkelijk. Als je voorbij Medemblik wilt moet je met je tractor en machines veelal door Opperdoes. Dit tot ergernis van de bewoners van bewoners van het dorp.

In de oogsttijd maken veel Wieringermeerse agrariërs, die grond pachten in West Friesland, wekenlang gebruik van de route door het dorp. Enkele jaren geleden liepen de irritaties zo hoog op dat er een tractor vanuit een woning werd beschoten.
Lees verder