Vermillion stopt met gaswinning bij Slootdorp

SLOOTDORP – Ver­mi­li­on Ener­gy stopt naar ver­wach­ting eind 2025 met het win­nen van aard­gas aan de Nieu­we­slui­zer­weg in Sloot­dorp, dat meldt de Schager Courant. Uit het reservoir dat ligt tussen Middenmeer, Slootdorp en Wieringerwaard  zal tot die tijd nog tussen de 131 en 564 mil­joen ku­bie­ke me­ter gas uit de grond ha­len. Het gas wordt op ruim twee kilometer diepte gewonnen.

In Sloot­dorp wordt sinds 1977 gas uit de grond ge­haald. Uit de 7 putten die tot nu toe zijn gebruikt is in totaal bijna 1,6 miljoen kubieke meter gas gewonnen. Het stoppen met het winnen van aardgas is niet gerelateerd aan de discussie die op dit moment rond de problemen in Groningen speelt. Het veld bij Sloot­dorp is vele ma­len klei­ner dan het Sloch­te­ren­re­ser­voir.

Gasmaatschappij Vermilion doet nulmeting gebouwen

HOLLANDS KROON – In opdracht van gasmaatschappij Vermilion worden bij 150 huizen en gebouwen in Hollands Kroon bouwkundige vooropnamen gemaakt. Van het onroerend goed wordt de huidige staat in kaart gebracht in verband met gaswinning op gasveld Slootdorp. Op deze lokatie wil Vermilion de productie op gaan opvoeren.

De nulmeting is een voorzorgsmaatregel zodat later bij schade door eventuele bodemdaling beter kan worden behandeld. Risico-analyses wijzen uit dat de kans op bijvoorbeeld een aardbeving als gevolg van gaswinning bij Slootdorp verwaarloosbaar is. Vermilion heeft diverse putten op twee tot drie kilometer diepte nabij Slootdorp en verwacht daaruit tot 2025 tussen de 230 en 670 miljoen kubieke meter gas te winnen.

Voor inwoners worden er informatiemarkten gehouden. Deze vinden plaats op 16 november van zeven tot negen uur in het Van der Valk-hotel in Wieringerwerf en 20 november in het Cultuurkerkje in Oudesluis.