Zwemmen á la carte in De Terp

WIERINGERWERF – Door de invoering van een continurooster door alle basisscholen komt het recreatief zwemmen te vervallen. In plaats daarvan is er op woensdagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur banen zwemmen voor alle leeftijden en van 14.00 tot 14.45 uur wordt iets nieuws geboden: zwemmen à la carte.

Zwemmen à la carte is gebaseerd op het principe ‘u vraagt en wij helpen’. Mensen kunnen diverse vormen van recreatie voor zichzelf komen beoefenen. Het  zwembadpersoneel stelt de kennis, materialen en ruimte beschikbaar. Alle ideeën van de klanten worden indien mogelijk gehonoreerd.