Inzameling voor de Voedselbank

Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – De ChristenUnie zal vrijdag 8 maart levensmiddelen en aanverwante artikelen inzamelen, in samenwerking met de Voedselbank Kop van Noord. Dat gebeurt dit maal bij supermarkt Deen in Wieringerwerf tussen 9:00-
18:00. In de afgelopen twee weken hebben zij ook een inzameling gehouden in Middenmeer en Hippolytushoef en willen met deze inzameling de Voedselbank, en daarmee ontvangers van een pakket binnen de gemeente, ondersteunen.

Geen bevoorradingspad achter de Terpstraat

WIERINGERWERF – In het kader van de herstructurering van Wieringerwerf heeft het college laten onderzoeken of een pad aan de kant van de Patrijsstraat haalbaar is. Het pad om de bevoorrading van de winkels via de achterzijde mogelijk te maken blijkt te kostbaar. De geschatte kosten zijn twee miljoen euro. Nu Lidl naar locatie Cremers lijkt te gaan verhuizen zou de aanleg van het pad alleen nog voor Deen benodigd zijn.

De verkeersoverlast wordt momenteel vooral veroorzaakt door de bevoorrading van de supermarkten. Dit gebeurt met grote vrachtwagens. Er is al bepaald dat op de huidige plaats van Lidl geen andere supermarkt mag worden gevestigd. En de andere winkels worden bevoorraad met kleinere auto’s. Naast de kosten zijn er ook enkele planologische bewaren. De uitrit van de Patrijsstraat richting de Grandpré Molièrestraat is te krap om met vrachtwagens te kunnen draaien. Wel wordt er bij de nieuwe inrichting van het winkelgebied gekeken naar oplossingen om de overlast van de vrachtwagens tot een minimum te beperken.

Deen en Hema strijden opnieuw tegen de Aldi

‘Het laatste stukje van de Huishoudschool in Wieringerwerf wordt door de kraan van Van der Bel gesloopt, om hier straks een nieuwe Aldi te kunnen vestigen.’ – Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – Su­per­markt­ke­ten Deen en wa­ren­huis Hema zullen donderdag 12 ja­nu­a­ri opnieuw de strijd aangaan bij de Raad van Sta­te in Den Haag over de nieuw­bouw­plan­nen van Aldi aan de Schip­pers­ka­de/het In­ge­ni­eur Sme­ding­plein in Wie­rin­ger­werf.

De Duit­se grootgrutter wil van de Brink­weg ver­hui­zen naar een gro­te­re nieuw te bouwen win­kel­ruim­te aan de andere kant van het winkelhart. Deen en Hema vechten donderdag het be­stem­mings­plan van de ge­meen­te Hol­lands Kroon aan. Hier­mee werd groen licht is ge­ge­ven voor de nieuw­bouw. De uit­spraak van de Raad van Sta­te zal naar ver­wach­ting en­ke­le we­ken op zich la­ten wach­ten.

Terugroepactie boomstammen DEEN

deenHOORN – DEEN Supermarkten roept uit voorzorg met onmiddellijke ingang het volgende artikel terug: DEEN boomstammen 2 stuks met houdbaarheidsdatum tot en met 03-08-2016. Tijdens de kwaliteitscontrole is gebleken dat dit product salmonella kan bevatten, meldt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit dinsdag.

Klanten die het bovenstaand product hebben gekocht wordt geadviseerd dit product niet te consumeren en deze terug te brengen naar de winkel, u krijgt het aankoopbedrag terug. Voor nadere inlichtingen kunnen consumenten contact opnemen met de klantenservice van DEEN Supermarkten (0229-252100).

 

Aldi vraagt opnieuw vergunning aan voor locatie huishoudschool

Nieuwe locatie Aldi (Google streetview)

Foto – Google streetview

WIERINGERWERF – Supermarktketen Aldi heeft bij de gemeente Hollands Kroon opnieuw een vergunning aangevraagd voor de sloop en nieuwbouw aan het Ingenieur Smedingplein. Eerder kreeg de aanvrager al toestemming van de gemeente, maar bezwaren van collega grootgrutters (Deen en Lidl) en de Zakenclub Wieringerwerf vertraagden het proces.

Het pand, waar Aldi haar oog op heeft laten vallen, op de hoek van de Schipperskade en Ingenieur Smedingplein  was in het verleden de huishoudschool. Later vestigde ont­wer­per en pro­du­cent van be­drijfs­kle­ding Reck-less design zich in dit pand. Dit bedrijf is inmiddels verhuist naar het centralere gelegen Almere.
Lees verder