Maaien bermen en onderhoud sloten najaar 2017

Foto: Gemeente Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – Van half september tot half oktober gaan aannemers Zuidema, Vermaire en KZ weer aan de slag met het maaien van de wegbermen en het verwijderen van de waterplanten en het riet uit de sloten.

Het maaien van de bermen wordt vooral gedaan voor de verkeersveiligheid. Het slootonderhoud vindt plaats zodat de komende herfst en winter het overtollige regenwater goed kan worden afgevoerd. De werkzaamheden vinden zowel in het buitengebied, als binnen de bebouwde kom plaats.

De werkzaamheden moeten voor de jaarlijkse schouw van het hoogheemraadschap (15 oktober) zijn afgerond. In sommige gevallen – bijvoorbeeld als er nog gewas op het land staat – worden bepaalde sloten in een later stadium geschoond.