In actie voor een veilig wandelpad langs de Cultuurweg

‘Joke van Leijden loopt warm voor een veilig wandelpad naast de Cultuurweg’. – Foto: Lex Salverda

MIDDENMEER – Joke van Leijden-Kistemaker houdt van beweging en loopt daarom regelmatig een rondje Middenmeer. Vaak ook ook langs de Cultuurweg. Spannende confrontaties met autoverkeer brachten haar op het idee voor een veilig wandelpad naast dat traject. Joke: ‘Vooral de wandeling op het traject tussen de rotonde van de Alkmaarseweg tot het schelpenpaadje is een regelrecht avontuur voor wandelaars. Het kan daar zo bar druk zijn met personenauto’s en vrachtverkeer dat je als kwetsbare voetganger regelmatig gedwongen wordt de berm in te vluchten. Die weg is echt niet geschikt voor verkeer én voetgangers, zodoende ben ik in actie gekomen’.

Haar initiatief bestaat al langer. Ruim een jaar geleden zamelde ze moeiteloos zo’n 615 handtekeningen in, allemaal van wandelaars die zich in de gevaarlijke situatie herkennen. De gemeente heeft kennis genomen van de wens van zoveel mensen om er iets aan te doen maar kan niet zomaar tot actie overgaan, de grond is in handen van de provincie. Joke hoopt nu, dat vooruitlopend op de reconstructie en aanleg van een gloednieuwe rotonde ten behoeve van Agriport het begeerde wandelpad kan worden aangelegd. De financiering kan mogelijk komen uit een fonds dat door Microsoft is ingesteld, die aanvraag loopt, de uitslag is eind april.

Op 18 maart kan iedere geïnteresseerde vanaf 19.00 uur in ‘De Meerbaak’ kennis nemen van de planning voor de rotonde bij Middenmeer. Het huidige ‘Schelpenpaadje’, bedoeld om in het bochtige gedeelte van de Cultuurweg voetgangers veiligheid te bieden staat sowieso ingepland. Volgens Joke is nu het moment om het voetpad langs de Cultuurweg alvast aan te leggen zodat het later kan aansluiten op het schelpenpaadje. De gemeente heeft daarvoor een tekening gemaakt van de gewenste situatie. Bezoekers van de informatieavond kunnen de tekening bekijken en de toelichting er op van Joke zelf horen want zij bemand die avond een voorlichtingsstand. Op de website www.middenmeerinbeweging.nl staat meer informatie.