Cabaretiers voor Sint Maarten halen € 2300,00 op

Foto: Erwin Slootweg

WIERINGERWERF – De benefietvoorstellingen in Wieringerwerf, Rotterdam, Drouwnerzand en Duiven hebben gezamenlijk € 2300,00 opgebracht. Arie Vuyk die zijn voorstelling in de Cultuurschuur gaf moest het doen zonder grote aantallen publiek.

Het geld is bestemd voor de slachtoffers van de orkaan Irma op Sint Maarten. De voorstellingen waren gratis toegankelijk, na afloop kon er een donatie worden gedaan in een melkbus.

VIDEO: Spokentocht Middenmeer enger dan ooit tevoren

Foto: Erwin Slootweg

MIDDENMEER –  Na het succes van de afgelopen twee edities, wordt ook dit jaar weer een spokentocht georganiseerd in Middenmeer. Dit jaar zal het thema “Psycho Town” zijn. Yerenco de Bont en vele vrijwilligers gaan een parcours uitzetten op en rond de ijsbaan van Middenmeer.

Langs dit parcours zullen diverse acteurs, objecten en speciale effecten u het stuipen op het lijf jagen. De tocht zal ongeveer een half uur tot een uur duren en de advies leeftijd is 12 jaar of ouder. Om de onkosten te dekken wordt er een bijdrage van 2 euro per deelnemer gevraagd. Voor meer informatie, en om een scare-test te doen kunt u terecht op www.spokentochtmiddenmeer.nl. Om gegarandeerd mee te kunnen lopen met één van de groepen (of als groep) is van te voren aan te melden via de website gewenst.

Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg

Foto: Vilans

HOLLANDS KROON – Dat doen wat er echt toe doet voor bewoners, naasten en medewerkers. Op elk moment van de dag, op elke plek in en rondom verpleeghuizen. Van regels naar relaties, dat is het doel van de beweging Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg. Ongeveer een jaar na de start maakten 33 deelnemende zorgorganisaties op 11 september de balans op tijdens een landelijke inspiratiebijeenkomst. Ook Woonzorggroep Samen doet mee aan dit project en heeft al mooie resultaten behaald.
Lees verder

Fractievergadering Groen Links

DEN OEVER – Vanavond vindt de openbare fractievergadering van GroenLinks plaats 20.00 – 21.00 uur, bij De Zingende Wielen. Zoals altijd zijn insprekers en toehoorders van harte welkom.

Besproken worden de onderwerpen van de raadsvergadering van 28 september: onder meer de wijziging van een aantal bestemmingsplannen in Winkel, Hippolytushoef, Breezand en Lutjewinkel, wijziging van de legesverordening 2017 en de benoeming van een nieuwe griffier, mevrouw A. Verburg. De raadsagenda is hier te vinden.Wil je iets anders bespreken dat kan natuurlijk ook. Na het fractieoverleg is er een bestuursvergadering, maar die is alleen toegankelijk voor onze leden.

 

Vrolijke start voor vrouwenvereniging

WIERINGERMEER – De dames van het Katholiek Vrouwengilde Wieringermeer gaan het nieuwe seizoen gezellig en ontspannen beginnen. Door middel van vragen, foto’s en geluidsfragmenten zullen onder leiding van Rita en Jan Haring de aanwezigen getest worden op hun muzikale kennis. Een uitdaging die men groepsgewijs aangaat en zeker tot hilarische momenten zal leiden.

Deze interactieve avond wordt gehouden op donderdag 28 september in café Bij de Buren in Wieringerwerf en de aanvang is 19.30 uur. Tegen een kleine vergoeding van drie euro zijn ook niet leden van harte welkom. 

Op vrijdagmiddag 13 oktober kan er een bezoek gebracht worden aan het “Inloophuis” te Medemblik, waar gastvrouwen en gastheren een luisterend oor bieden of activiteiten ontplooien voor hen die daar door omstandigheden behoefte aan hebben. De moeite waard om te zien wat deze organisatie voor velen betekent.  Opgave tot 6 oktober bij Emmie Wouts, telefoon 602868, of op de ledenavond.

Op maandagmiddag 6 november geeft Greet Schermer een herfstworkshop met fietsbanden. Opgave voor deze creatieve bijeenkomst tot 23 oktober bij Rita Zeinstra, telefoon 581389 of per e-mail njm.zeinstra@quicknet.nl

Grond Kon. Wilhelminaweg Slootdorp mogelijk naar projectontwikkelaar

Foto: De Meerpeen / Alexander Bügel

SLOOTDORP – Enige weken geleden heeft de Woon­com­pag­nie acht ka­vels voor wo­ning­bouw aan de Ko­nin­gin Wil­hel­mi­na­weg in Sloot­dorp in de ver­koop ge­zet. De grond heeft enkele jaren braak gelegen. De Wooncompagnie heeft zelf mo­men­teel geen plan­nen met het ter­rein en wil het daarom van de hand doen om met de op­brengst el­ders nieuw­bouw te kun­nen fi­nan­cie­ren.

Woon­com­pag­nie is mo­men­teel in ge­sprek met een par­tij, die alle be­schik­ba­re grond wil ko­pen. De kan­di­daat-ko­per zou een pro­ject­ont­wik­ke­laar of een in­ves­teer­der betreffen.

Dak sporthal Wieringerwerf wordt hersteld

Foto: De Meerpeen /Alexander Bügel

WIERINGERWERF – De sporthal in Wieringerwerf kampte de laatste tijd met de nodige lekkages. Op verzoek van de gemeente heeft Tho­ma Dak­wer­ken uit Hip­po­ly­tus­hoef de problemen op het dak in kaart gebracht.

Na inspectie is gebleken dat er diverse reparaties nodig zijn. Inmiddels heeft Hollands Kroon op­dracht ge­ge­ven de lek­ka­ges op het dak van de sport­hal te ver­hel­pen. De kosten voor de werk­zaam­he­den bedragen rond de € 7000,00.

Wim van Schaik overleden

‘Wim van Schaik in 2016’ – Foto: De Vierklank

GROENEKAN – De landelijk bekende kunstverzamelaar Wim van Schaik is afgelopen week overleden. Van Schaik nam enkele jaren gelden ook het initiatief om van het voormalig Joods werkdorp een nationaal herinneringscentrum en museum te maken.

Van Schaik hield vele exposities in het gebouw van het voormalig werkdorp en kwam op de barricade als er bijvoorbeeld plannen waren tot het vestigen van seizoensarbeiders in het pand. Wim van Schaik stak veel tijd, geld en energie in zijn project. Maar door een afnemende gezondheid trok hij zich geleidelijk terug naar de achtergrond. Wim van Schaik werd 93 jaar oud.

Trombonespektakel Magic Slides, een initiatief van Peter Prikkel

‘Peter Prikkel geconcentreerd aan het musiceren’ – Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – Peter Prikkel uit Wieringerwerf liep al jaren rond met het idee een avondvullend programma te maken rondom de schuiftrombone. Hij heeft een aantal collega trombonisten benaderd met de vraag of ze mee wilden werken, en kreeg al gauw een groep van 7 trombonisten bij elkaar. Ter ondersteuning werd een bas en een slagwerker gevraagd, en daarmee was de club compleet. De overige deelnemende muzikanten zijn: Jeroen Prikkel, Stef de Kruijf, Siem de Boer, Wim Hendriks, Klaas van der Heide, Biny Riepstra, René Zwaan (bas) en Esther de Vries(slagwerk).

Het project kreeg de naam ‘Trombonespektakel Magic Slides’ mee, en kon van start gaan. Het programma gaat over de trombonefamilie, bevat naast muziek ook humor, is interactief en educatief. Kortom, een programma voor jong en oud!

De Culturele Raad Wieringermeer heeft Peter gevraagd om het komende theaterseizoen te openen met dit trombonespektakel. En dat gaat gebeuren! Op 21 oktober a.s. is het resultaat te bekijken en te beluisteren in de theaterzaal van de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Het is een éénmalig project, dus mis het niet!

Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren door een e-mail te sturen aan reserveringen@cultureleraad-wieringermeer.nl.

 

Rien Hoekenga winnaar foto-estafette

‘Foto-estafette, knikkers’ – Foto: Rien Hoekenga

WIERINGERWERF – Een appelgroene knikkerzak gevuld met knikkers circuleerde het afgelopen seizoen onder de leden van fotoclub Het Derde Oog. Ieder clublid had drie weken de tijd om hiervan naar eigen inzicht een originele foto te maken. Na afloop van de jaarvergadering op 4 september waren de resultaten te bewonderen. Lees verder