Ingezonden brievenNieuws

Ingezonden brief: ‘Dictatuur in de polder?’ door Peter Couwenhoven (LADA)

Vragen gesteld door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk vanuit het college
teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren maar vooral een
kwalijke zaak omdat het een poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.
De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kader stellende
en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het
college van B&W geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.

Wat er nu gebeurt in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coalitieakkoord, dat
heilig is. Met een coalitieakkoord wordt een deel van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van
coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veranderen en
er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen. Dit gebeurt nu in Hollands
Kroon.

Dit is de reden waarom LADA een coalitieakkoord afwijst en voorstander is van een
raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemt de wethouders die met de
uitvoering daarvan belast worden. Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg
ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt.

Peter Couwenhoven
LADA

Laat meer zien
Back to top button