NieuwsRegionaal nieuws

Online themabijeenkomst Sport en Bewegen en andere digitale ontmoetingsmogelijkheden

REGIO – Wekelijks op dinsdag, woensdag en vrijdag is deelname mogelijk aan digitale ontmoetingsbijeenkomsten bij Wonen Plus Welzijn (WPW). Deze staan bovenal in het teken van ontspanning, ontmoeting, het voeren van gesprekken en gezelligheid. Voor iedereen, van alle leeftijden. Aan elke ochtend of middag is een spel of activiteit gekoppeld. Denk aan een muziekquiz, bingo of het samen oplossen van een puzzel of online samen eten.

Op het programma van mei staat naast de wekelijkse bijeenkomsten op maandag 17 mei om 19.00 uur een digitale informatiebijeenkomst over gezonde voeding en beweging met Sanne Melching van Team Sportservice Schagen en Tim Niesten van WPW. Vragen die aan de orde komen: Waarom is bewegen en gezonde voeding zo belangrijk? Bij het onderdeel beweging is tevens aandacht voor oefeningen en opdrachten. Ook kunnen deelnemers zelf vragen stellen.

Geïnteresseerd? Leuk! Deelname is mogelijk via tablet, computer of smartphone. Belangstellenden ontvangen vooraf een link om deel te kunnen nemen. Wie graag een tablet gebruikt om digitaal in contact te blijven met anderen: het is mogelijk deze gratis in bruikleen te ontvangen via WPW. Voor meer informatie en aanmelding voor de wekelijkse of themabijeenkomsten of het aanvragen van een tablet: zie de agenda op www.wonenpluswelzijn.nl of mail naar onlinebijeenkomsten@wonenpluswelzijn.nl

Laat meer zien
Back to top button