Er op uitLezingNieuws

Verdwenen West-Friesland op zondag 2 februari in het Rundveemuseum

AARTSWOUD – Tijdens de Open Stal Zondag op zondag 2 februari gaan archeologen van Archeologie West-Friesland met u op zoek naar het verdwenen West-Friesland. De nadruk ligt dit keer op de Middeleeuwen (1000-1500 na Christus.) Het museum is geopend van 13.00-16.30 uur. Er worden twee lezingen gegeven: de eerste om 13.30 en de tweede om 15.00 uur. De archeologen nemen bodemvondsten mee om toe te lichten. Voor kinderen zijn er leuke bordspelletjes ontwikkeld met archeologische vondsten als middelpunt.

Sander Gerritsen is projectleider en zal iets vertellen over enkele  dorpen die in de Late Middeleeuwen en in de eeuwen daarna geheel of gedeeltelijk zijn verdwenen in de Zuiderzee. Aan bod komen plaatsen als Oosterleek en Almersdorp. Tijdens de aanleg van een rotonde bij Opperdoes stuitte men op een oud kerkhof (zie foto) Aan de hand van dit skeletmateriaal is veel achterhaald over voeding, ziektes en afwijkingen van de laatmiddeleeuwse Westfriese bevolking.

Ervaringen, opgedaan bij het verdwenen dorp Etersheim worden meegenomen bij de aanleg van de nieuwe rotonde bij Aartswoud. Er wordt tijdens een opgraving veel duidelijk, maar er blijven altijd veel vragen over. Door meer speurwerk te verrichten hoopt men op aanvullingen. Verder vertelt Jasper Leek over het verdwenen dorp Gawijzend, dat ten noorden van Aartswoud lag. De archeologen nemen vondsten zoals opgegraven dierenbotten en oude zaden mee. Hierdoor wordt duidelijk wat de middeleeuwse Westfries zoal gegeten heeft.

Het thema sluit mooi aan bij de oude runderrassen die de stal van het museum bevolken. De Fries roodbonte koe bijvoorbeeld, waarvan het museum er twee heeft, liep ook in de Middeleeuwen al rond. Nu zijn er nog 500 exemplaren en is de soort zeldzaam. Zichtbare geschiedenis staat op 2 februari garant voor een mooie middag voor jong en oud! Het Rundveemuseum Aat Grootes is te vinden aan de Schoolstraat 43 in Aartswoud. De entree bedraagt € 3,50, voor kinderen van 4 tot 12 jaar is dat € 1,50. Vrienden van het museum hebben vrij toegang. Voor meer informatie: www.rundveemuseum.nl

Laat meer zien
Back to top button