Er op uitFilm

FilmToen: Landbouw in beweging

Foto: Aangeleverd

WIERINGERWERF – FilmToen in Wieringerwerf brengt zaterdag 14 december een actueel programma. Want de stikstofcrisis komt niet uit de lucht vallen. Er worden drie documentaires vertoond, die samen de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw in de afgelopen honderd jaar in beeld in beeld brengen.

Schaalvergroting, ruilverkaveling, mechanisatie en specialisatie spelen
daarin een centrale rol. Ze maakten een eind aan lange werkdagen, gebroken
ruggen en een karig bestaan. En ook de grote verschillen, en conflicten, tussen
herenboeren en ‘hun’ arbeiders verdwenen. Sicco Mansholt, herenboer, PvdA-lid
en minister, speelde daarbij een grote rol. In Groningen, in Nederland én in
Europa.

Maar er was een keerzijde aan al deze vooruitgang: uitputting van de
grond, verval van de biodiversiteit, mestoverschot, stikstof-explosie. Kan het
anders? Drie moderne boeren, een akkerbouwer, een veeteler en een kippen- en
schapenhouder, menen van wel, en kiezen voor geïntegreerde landbouw. Werkt
dat anno 2019?

Als toetje wordt de speelfilm Boerenbedrog vertoond, in 1967 vervaardigd
door de vereniging van katholieke plattelandsjongeren in Wieringerwerf. Zeer
recent werd een kopie teruggevonden, die met veel zorg gerestaureerd is. Eén
van de makers is Rein Koolen, ex-voorzitter van het Historisch Genootschap
Wieringermeer.

Cultuurschuur Wieringerwerf. Zaterdag 14 december. Zaal open 13:30 uur.
Aanvang 14:00 uur. Entree € 5,00. Reserveren gewenst:
filmhuiscultuurschuur@gmail.com

Laat meer zien
Back to top button