Nieuws

Woonark mag blijven liggen

RechtbankSLOOTDORP – De ei­ge­naar van een woon­boot in Sloot­dorp hoeft deze niet weg te ha­len, om­dat een buur­man vindt dat deze te dicht bij zijn ark ligt. Dat heeft de Raad van Sta­te in Den Haag be­slist. Deze buur­man kwam bij de hoog­ste be­stuurs­rech­ter in ver­zet te­gen een uit­spraak van de Alk­maar­se recht­bank, die eer­der be­paal­de dat de ge­meen­te Hol­lands Kroon niet hoeft op te tre­den, om­dat de af­stand tus­sen de ge­vels op de sche­pen mi­ni­maal twee me­ter be­draagt. Bij de Raad van Sta­te haal­de hij bak­zeil. Eer­der ver­wij­der­de de an­de­re ei­ge­naar zijn schip tij­de­lijk en liet zijn boot in­kor­ten.
Laat meer zien
Back to top button