Nieuws

Verlenging tbs messentrekker

RechtbankWIERINGERWERF – De 39-ja­ri­ge man, die op 16 juli 2000 zon­der eni­ge aan­lei­ding ie­mand in Wie­rin­ger­werf met een mes in de nek heeft ge­sto­ken, moet van de Alk­maar­se recht­bank nog ten min­ste een jaar in een tbs-kli­niek ver­blij­ven. De man lijdt aan pa­ra­noï­de schi­zo­fre­nie, kreeg we­gens po­ging tot dood­slag eer­der een jaar ge­van­ge­nis­straf plus tbs met dwang­ver­ple­ging op­ge­legd en wordt al sinds 2001 be­han­deld.

Door kli­niek en re­clas­se­ring zijn al ver­schil­len­de po­gin­gen ge­daan om de tb­s’er door te la­ten stro­men naar een GGZ-kli­niek, maar hij bleek gro­te moei­te te heb­ben om zich aan af­spra­ken te hou­den.

Laat meer zien
Back to top button