NieuwsRegionaal nieuws

Wooncompagnie blijft investeren

wooncompagnie-vlagSCHAGEN – Woon­com­pag­nie gaat dit jaar ruim 36 mil­joen euro in­ves­te­ren. Acht mil­joen is be­doeld voor on­der­houd, 28 mil­joen is ge­re­ser­veerd voor nieuw­bouw. Ook na 2016 ver­wacht Woon­com­pag­nie per jaar twin­tig tot der­tig mil­joen euro te blij­ven in­ves­te­ren. De cor­po­ra­tie sloot vo­rig jaar de boe­ken met een po­si­tief re­sul­taat van bij­na 36 mil­joen euro, zo blijkt uit het jaar­ver­slag over 2015. Veel meer dan de tien mil­joen euro van een jaar eer­der. Woon­com­pag­nie heeft nu nog 14.350 huur­hui­zen in be­zit. ,,Wij wil­len be­taal­ba­re wo­nin­gen aan­bie­den, zo­dat ook men­sen met een be­schei­den koop­kracht kun­nen kie­zen hoe en waar ze wil­len wo­nen.’’

Laat meer zien
Back to top button