NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

VVD wil geen AZC

VVD HKHOLLANDS KROON – De fractie van de VVD is van mening dat voor een asielzoekerscentrum (AZC) in Hollands Kroon geen plek is. Wat de fractie betreft beperkt de gemeente zich tot de huisvesting van vergunninghouders. De signalen die de VVD heeft opgevangen sterken de fractie in haar standpunt dat Hollands Kroon geen geschikte gemeente is voor grootschalige opvang. Hierbij plaatst de fractie wel de kanttekening dat huisvesting van de huidige woningzoekenden hieronder niet mag leiden.

Het is dus zaak dat de betrokken woningcorporaties zo spoedig als mogelijk hun woning bezit uitbreiden en starten met het bouwen van nieuwe huurwoningen. De fractie zal zich dan ook sterk maken om uitbreiding van het aantal huurwoningen mogelijk te maken. Bouwen buiten bestaand bebouwd gebied moet daarbij geen beperking zijn.

Laat meer zien
Back to top button