Agrarisch nieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Voorzitterswissel Bollenacademie

REGIO – Sinds 1 januari 2024 is Rianne van der Hulst de nieuwe voorzitter van de Bollenacademie. Zij neemt deze functie over van Barry Looman, die sinds 1 januari 2023 waarnemend voorzitter was. Rianne van der Hulst is beleidsmedewerker bij de KAVB, waar ze onder meer verantwoordelijk is voor KAVB-Jong! en KAVB Academy. Ze wil de komende jaren samen met het bestuursleden de Bollenacademie nog beter op de kaart zetten door passende activiteiten te initiëren.

Scholingsaanbod
De Bollenacademie is een samenwerkingsverband van KAVB, Anthos, Wageningen UR en de onderwijsinstellingen Yuverta (voorheen Wellant College) en VONK (voorheen Clusius College). De Bollenacademie heeft als doel het stimuleren van een hoogwaardig en op de vraag afgestemd scholingsaanbod. Dit doet zij door kennis van en over de bloembollensector aan te bieden aan onderwijsinstellingen, ondernemers en werknemers in de sector.

Nieuw bemestingsboek
De afgelopen jaren heeft dat geresulteerd in een serie boeken over de teelt en broeierij van de belangrijkste bolgewassen en recent over de bemesting van bloembollen. Ook is er een goed geïllustreerd boek over ziekten en plagen. Er zijn online cursussen ontwikkeld over de teelt en broeierij van tulpen, fysiologie, veredeling en bodembeheer. Jaarlijks organiseert de Bollenacademie een scholingsdag met bedrijfsbezoeken.

Laat meer zien
Back to top button