NieuwsRegionaal nieuws

Veiligheid huisvesting arbeidsmigranten in Hollands Kroon grotendeels in orde

HOLLANDS KROON – Het afgelopen half jaar zijn er controles gedaan naar de veiligheid van vijftig grote logiesaccommodaties voor arbeidsmigranten in de gemeente. Deze controles werden uitgevoerd samen met de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). Het college heeft hier opdracht voor gegeven. De huisvesting is voor het grootste gedeelte goed geregeld.

Opvallende zaken
De meeste knelpunten kwamen naar voren bij accommodaties die al langer in gebruik zijn. Hier zijn de ruimtes voor de bewoners kleiner. Bij 15% van de gecontroleerde gebouwen was het zo dat de brandmeldinstallatie in storing stond of nog niet was geïnstalleerd. Andere opvallende zaken waren:

  • het ontbreken van de vergunning;
  • meer slaapplaatsen en mensen dan vergund;
  • lekkages in de kamers;
  • geblokkeerde vluchtwegen;
  • achterstallig onderhoud.

Alle eigenaren zijn aangeschreven om deze knelpunten binnen een bepaalde termijn op te lossen. Als het probleem niet op tijd is opgelost, kan er een boete worden gegeven.

Goed wonen en verblijven
Het college vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten goed wonen en verblijven. Daarom vinden de controles hierop jaarlijks plaatsen. Dit doen onze toezichthouders samen met de medewerkers van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Ook controleren de toezichthouders op andere bijzondere woonvormen zoals verzorgingstehuizen en kinderdagverblijven.

Laat meer zien
Back to top button