NieuwsRegionaal nieuws

‘The sky is the limit – Toekomstige windmolens worden mega-hoog’

'De huidige solitaire molens zijn inclusief de wieken circa 100 meter hoog. De nieuwe molens in het Windpark Wieringermeer worden rond de 200 meter hoog. ' - Foto: Erwin Slootweg
‘De huidige solitaire molens zijn circa 100 meter hoog. De nieuwe molens in het Windpark Wieringermeer worden rond de 200 meter hoog, formaat Ambtenaar, zoals op de bovenstaande foto. ‘ – Foto: Erwin Slootweg

NOORDKOP – In de toe­komst kan veel meer ren­de­ment uit wind­mo­lens wor­den ge­haald, om­dat ze een stuk gro­ter zul­len wor­den. Dat staat in de toe­komst­vi­sie tot 2030 van de Ne­der­land­se WindEner­gie As­so­ci­a­tie (NWEA). “Wind­ener­gie op land is een goed­ko­pe en be­we­zen tech­niek die nog steeds in­no­veert. Mede daar­door kan de kost­prijs blij­ven da­len.

Twee keer lan­ge­re ro­tor­bla­den (wie­ken) le­ve­ren vier keer meer pro­duc­tie op en twee keer har­de­re wind (ho­ge­re mas­ten) acht keer meer pro­duc­tie”, al­dus de NWEA. Een on­der­zoe­ker van Ener­gie­on­der­zoek Cen­trum Ne­der­land voor­spelt een tip­hoog­te (hoog­ste punt van de bo­ven­ste wiek) van 300 me­ter voor wind­mo­lens op land en 350 me­ter op zee.

Laat meer zien
Back to top button