NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Provinciale Staten Noord-Holland spreekt over de Regionale Energie Strategieën

NOORD-HOLLAND – Tijdens de eerste Statenvergaderingvergadering van 2020 debatteerden Provinciale staten van Noord-Holland (PS) over de Regionale Energie Strategieën. De publieke belangstelling was groot. De zijvleugel van de Statenzaal was vol bezoekers. Veel Noord-Hollanders maken zich zorgen over de Regionale Energiestrategieën (RES) en de afstandseis van windmolens tot woningen.
De partijen spraken ook uitgebreid over het ontwerpbesluit over het ‘Noord-Hollands Perspectief op de Regionale Energiestrategieën’. Bij een RES gaan de provincie, gemeenten en waterschappen met inwoners en experts op zoek naar locaties voor zonnepanelen of windmolens. Diverse moties en amendementen werden hierover ingediend. Gedeputeerde Stigter stelde de partijen voor hun moties en amendementen aan te houden tot juni, met uitzondering van een amendement van de VVD voor het verwijderen van kaarten en het aanpassen van de tekst van het ontwerp besluit. De oppositiepartijen konden zich niet vinden in dit voorstel. Uit onvrede namen de fracties van het CDA, de CU, FvD, de PVV, de SP en 50Plus/PvdO niet deel aan de stemming over het ontwerpbesluit. De moties en amendementen werden alsnog in stemming gebracht. Alleen het amendement van de VVD werd aangenomen.
Laat meer zien
Back to top button