GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Politiek wil helihaven Den Helder behouden

Platform Den Helder Airport - Foto: CRC Helicopters
Platform Den Helder Airport – Foto: CRC Helicopters

HOLLANDS KROON – Hol­lands Kroon wil met Den Hel­der, Scha­gen en Texel ac­tie on­der­ne­men te­gen plan­nen voor de bouw van een he­li­kop­ter­vlieg­veld in de re­gio Eems­ha­ven. Door de komst van een he­li­ha­ven in Gro­nin­gen wordt die in Den Hel­der be­dreigd in haar voort­be­staan. Om­dat dat een ge­voe­li­ge tik is voor de off­sho­re­sec­tor in deze re­gio en ook ge­vol­gen voor Hol­lands Kroon heeft, wil raads­lid Johan Paul de Groot (Chris­tenU­nie) bij rijk en pro­vin­cie met de vuist op ta­fel slaan. Zijn voor­stel om dat op ei­gen hout­je te doen, is door Lada, Se­ni­o­ren Hol­lands Kroon en CDA ver­wor­pen. Sa­men op­trek­ken met buur­ge­meen­ten vindt de po­li­tiek een be­ter idee.

Laat meer zien
Back to top button