NieuwsRegionaal nieuws

Oeverse haven werkt ’groen’

EcoportsPERScertified kleinDEN OEVER – De ha­ven van Den Oe­ver krijgt bin­nen­kort het of­fi­ciële Eco­port-cer­ti­fi­caat uit­ge­reikt. Dat houdt in dat de ha­ven de mi­li­eu­wet­ge­ving on­der con­tro­le heeft en ‘groen’ werkt.

Ook de Hel­der­se zee­ha­ven is be­oor­deeld door on­af­han­ke­lij­ke des­kun­di­gen van Lloy­d’s Re­gis­ter Qu­a­li­ty As­su­ren­ce en met vlag en wim­pel ge­slaagd.

De cer­ti­fi­ca­ten wor­den maan­dag 20 juni in Ap­pin­ge­dam uit­ge­reikt.

Laat meer zien
Back to top button