NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Nieuwe voorzitter voor Lada

'Moray Juffermans'
‘Moray Juffermans’

HOLLANDS KROON – Mo­ray Juf­fer­mans uit Bree­zand is de be­oog­de nieu­we voor­zit­ter van Lada, de co­a­li­tie­par­tij in de ge­meen­te­raad van Hol­lands Kroon. Juf­fer­mans is net toe­ge­tre­den tot het be­stuur, dat de ta­ken on­der­ling nog moet ver­de­len. De func­tie van voor­zit­ter kwam vrij, door­dat Rob Ra­venst­eijn uit Win­kel eer­der op­stap­te uit on­vre­de over de par­tij­lijn. Ook se­cre­ta­ris Jaap Jan van Es­sen (even­eens Win­kel) gaf er de brui aan.

Het Lada-be­stuur telt nu vier le­den: naast Juf­fer­mans zijn dat de Sloot­dorp­se La­vi­nia Groo­ten, Mark de Geus (Nieu­we Nie­dorp) en Jos Wit­te uit Anna Pau­low­na. Door het plots af­tre­den van vice-voor­zit­ter Han Kop­pe uit Hip­po­ly­tus­hoef om ge­zond­heids­re­de­nen is er nog een be­stuurs­ze­tel va­cant.

Laat meer zien
Back to top button