NieuwsRegionaal nieuwsWerkzaamheden

Nachtelijke verkeershinder Kooybrug en Balgzandbrug (N99)

'Hinder in de nachten van 18 op 19 en 19 op 20 december 2019'

REGIO – Rijkswaterstaat voert in de nacht van 18 op 19 december 2019 onderhoud uit aan de Kooybrug (N99) en in de nacht van 19 op 20 december 2019 aan de Balgzandbrug (N99). Zowel de Kooybrug als de Balgzandbrug zijn daarom één nacht in beide richtingen afgesloten.

Weggebruikers dienen rekening te houden met omleidingen en extra reistijd die kan oplopen tot 30 minuten. Verkeer wordt ter plaatse met behulp van borden omgeleid. De scheepvaart ondervindt geen hinder.

Onderhoud Kooybrug en Balgzandbrug (N99)
Rijkswaterstaat laat het zogeheten brugmeubilair schoonmaken, zoals cameramasten, bruglichten (voor wegverkeer) en slagboomkasten. De draaiende delen van de brug worden gesmeerd en er worden visuele inspecties aan het brugmeubilair en brugklep uitgevoerd.

Afsluitingen en omleidingsroutes (N99)

Kooybrug
De Kooybrug is van woensdag 18 december 23.00 uur tot donderdag 19 december 2019 05.00 uur in beide richtingen afgesloten. Hiervoor gelden de volgende omleidingen:

  • verkeer vanaf de autoweg N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N249 en N248 naar De Stolpen en de autoweg N9 richting Den Helder
  • verkeer vanaf de N250 (Den Helder) wordt omgeleid via de N9 naar De Stolpen en de N248 en N249 richting Den Oever
Balgzandbrug
De Balgzandbrug is van donderdag 19 december 23.59 uur tot vrijdag 20 december 05.00 uur in beide richtingen afgesloten. Hiervoor gelden de volgende omleidingen:

  • verkeer vanaf de N99 (Den Helder) wordt omgeleid via de N249, N248 en de snelweg A7 richting Den Oever
  • verkeer vanaf de N99 (Den Oever) wordt omgeleid via de N99, A7 en de N248 richting Den Helder
Parallelbaan Kooybrug en Balgzandbrug (N99)
De parallelbaan blijft gedurende de afsluitingen toegankelijk voor (brom)fietsers en landbouwvoertuigen. Dat geldt ook voor lijndiensten en voor nood- en hulpdiensten.

Hinder beperken werkzaamheden
Rijkswaterstaat doet er alles aan om de hinder voor weggebruikers zoveel mogelijk te beperken. Zo bundelen we onze werkzaamheden in 1 stremming per brug en vinden de werkzaamheden in de nacht plaats, wanneer er minder verkeer op de weg is. Daardoor kunnen de bruggen steeds vóór de ochtendspits weer open voor verkeer.

Advies aan weggebruikers N99
Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers hun reis voor te bereiden met behulp van de pagina Geplande wegwerkzaamheden en de borden te volgen die de omleidingsroutes aangeven.

Laat meer zien
Back to top button