NieuwsOnderwijsRegionaal nieuws

Modulair mbo-onderwijs voor iedereen toegankelijk

NH Connect bedrijven & Vonk trappen af met een unieke samenwerking!

REGIO – Door het mbo onderwijs meer modulair in te richten maakt Vonk zijn onderwijs flexibeler en toegankelijker voor alle doelgroepen. Vonk en NH Connect hebben samen voor deelnemers van de participatiebedrijven specifieke maatwerktrajecten opgezet. Aankomende maand starten de kandidaten met de modulaire opleiding Tuin, Park en Landschap (niveau 1/2/3). Hiermee is het mogelijk dat iedereen een mbo certificaat, praktijkverklaring, mbo verklaring of diploma kan behalen. In maart 2023 worden 275 praktijkverklaringen aan de eerste kandidaten uitgereikt.

Samen ontdekken wat in de praktijk werkt
Het complete onderwijsaanbod van Vonk past heel goed bij de vraag van de vijf participatie ontwikkelbedrijven die samen NH Connect vormen. Het bleek alleen niet altijd haalbaar voor de deelnemers van de participatiebedrijven om een diploma te behalen. Dat was aanleiding voor NH Connect en Vonk om in 2,5 jaar toe te werken naar de meest optimale vorm van het aanbod om ‘leren in het Groen’ met alles wat daarbij komt kijken (van machinaal maaien tot plantenkennis van Arbo veilig werken langs de weg tot onkruidbestrijding) voor iedereen toegankelijk te maken.

In de afgelopen 2,5 jaar zijn er trajecten opgetuigd, trajecten bijgeschaafd en bestaand onderwijs in modules opgeknipt voor een meest optimale vorm van onderwijs in de praktijk. Er is alles aan gedaan om modulair onderwijs, wettelijke beroepsvereisten en andere groen-gerelateerde cursussen te gaan geven op locatie. Door de krachten en kennis te bundelen zijn we er samen in geslaagd om het afgelopen jaar al meerdere cursussen aan te bieden aan onze deelnemers. Naast deze groepsgerichte cursussen, beantwoorden we ook de individuele leervragen in bijvoorbeeld praktijkverklaringstrajecten.

Leven Lang Ontwikkelen, nu ook met een praktijkverklaring mogelijk
Vonk zet op allerlei manieren in op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO); de praktijkverklaring valt hier ook onder en is een voorbeeld van de derde leerweg. De cursussen vullen we aan tot een heel werkproces, zodat we een praktijkverklaring op mbo niveau af kunnen geven aan de deelnemers. Deze verklaring kan een vrijstelling geven wanneer de deelnemer eventueel verder leert én het versterkt de positie op de arbeidsmarkt.

Vonk wil leven lang ontwikkelen toegankelijk maken voor iedereen en biedt sinds kort modulair onderwijs aan om zo meer maatwerk te leveren. We zijn er trots op dat we nu een passend aanbod hebben of kunnen genereren waarmee we deelnemers van NH Connect een extra kans bieden op een mooie werkplek bij een reguliere werkgever.

Vonk en NH Connect
Vonk is een brede onderwijsorganisatie die jong en oud helpt groeien. Bij Vonk inspireren en stimuleren we elkaar en zetten we in op het ontdekken van een ieders leer- en werkplezier. Met onze talrijke mbo-opleidingen in verschillende branches, acht vmbo-vestigingen, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs en een breed scala aan cursussen en avondopleidingen zijn we de beroepsopleider van Noord-Holland-Noord. We bieden hoogwaardig en kleinschalig onderwijs dichtbij huis. Onderwijs dat passend is bij de persoon en arbeidsmarkt. Verankerd in de regio.  Vonk is de nieuwe naam na de fusie van het Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland.

NH Connect bestaat uit 5 participatie (ontwikkel) bedrijven:
Pro Groen (van Schagen tot Den Helder)
RegioGroen (Alkmaar en omgeving)
Werkom (Zaanstad, Purmerend)
WerkSaam (Hoorn, WestFriesland)
IJmond Werkt (Beverwijk, Velsen, Heemskerk)

Laat meer zien
Back to top button