GemeentenieuwsNieuwsRegionaal nieuws

Maai seizoen is weer begonnen

Foto: Zuidema Groenvoorziening
Foto: Zuidema Groenvoorziening

HOLLANDS KROON – Als gemeente hebben we ruim 600 kilometer aan wegbermen in beheer. Hieronder leest u hoe en wanneer de wegbermen en sloten in Hollands Kroon worden gemaaid:

1: Voorjaarsronde
Van half mei tot half juni wordt de eerste meter langs de verharding gemaaid. Ook worden alle kruisingen en gevaarlijke punten gemaaid zodat er voldoende zicht op de weg is.
2: Zomerronde

Als het nodig is worden in de zomerperiode (juli-augustus) de hoofdwegen gemaaid. Het gaat dan om de eerste meter langs de verharding en de kruisingen van deze wegen.

3: Najaarsronde

Van september tot half oktober worden alle bermen in zijn geheel gemaaid, inclusief alle wegsloten voor zover in eigendom van de gemeente. Er zijn in onze gemeente namelijk ook wegen en dus bermen van het hoogheemraadschap, het Rijk en van de provincie. Zij verzorgen dan ook het onderhoud hiervan.

Verkeerstechnische objecten
Het gras rondom verkeerstechnische objecten zoals reflectorpaaltjes wordt zoveel mogelijk mee gemaaid met de voor- en najaarsronde.

Ongewenste begroeiing

Treft u ongewenste begroeiing in de bermen aan zoals distels en reuzenberenklauw? Maak dan via de website van de gemeente, via de Fixi-app of telefonisch een melding. Wij schakelen dan een aannemer in om deze begroeiing te verwijderen.

Aannemer

De gemeente heeft voor het maaien van de bermen en de sloten een meerjarig contract afgesloten met de aannemerscombinatie Zuidema groenvoorzieningen uit Slootdorp, KZ Aanneming & Groenvoorziening uit Wieringerwerf en Vermaire uit Breezand. Deze bedrijven zorgen tot en met 2017 voor het onderhoud van de bermen en sloten in Hollands Kroon.

 

Laat meer zien
Back to top button