Er op uitNieuwsRegionaal nieuws

Kieledag in Nieuwe Niedorp

´Kieledag Niedorp´- Foto: Jaarmarktniedorp.nl
´Kieledag Niedorp´- Foto: Jaarmarktniedorp.nl

NIEUWE NIEDORP – Mor­gen is het Kie­le­dag in Nieu­we Nie­dorp. Tus­sen 10.00 en 15.00 uur is de jaar­markt met par­ti­cu­lie­ren en be­roeps­kraam­hou­ders die hun uit­een­lo­pen­de wa­ren ver­ko­pen te be­zoe­ken.

De naam Kie­le­dag komt van de blau­we kie­len die de koop­lui vroe­ger droe­gen, nu zijn al­leen de markt­mees­ters er nog in ge­kleed. Naast ver­ko­pers zijn er ver­e­ni­gin­gen en stich­tin­gen die tij­dens de markt hun ac­ti­vi­tei­ten pro­mo­ten. Er is ook al­ler­lei lek­kers te krij­gen. De markt is gra­tis te be­zoe­ken.

 

Laat meer zien
Back to top button