Agrarisch nieuwsNieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Jan Swaag uit Barsingerhorn, een lokale kandidaat tijdens de Tweede Kamerverkiezingen

HOLLANDS KROON – Tijdens de verkiezingen die op woensdag 22 november worden gehouden is het vaak een hele zoektocht om tot de juiste keuze te komen. Partijprogramma’s wijken op belangrijke thema’s soms niet echt veel van elkaar af, daarom is het van belang om een gezicht bij de politiek te hebben. Eén van die lokale gezichten is agrariër Jan Swaag uit Brasingerhorn. Hij staat op plaats 32 op de lijst van de BBB.

Waarom de keuze om je beschikbaar te stellen voor de Tweede Kamerverkiezingen?
“De aanleiding om lid te worden van BBB en me kandidaat te stellen, ligt in het onvoldoende aandacht hebben voor het platteland en hoe er gekeken wordt naar ondernemers. De enorme regeldruk waar mensen tegenaan lopen, van wonen en het MKB tot de agrarische/visserij sector, wordt door iedereen in die sector als ontmoedigd ervaren. Door koeien tegenover woningbouw te zetten, zorgt dit alleen maar voor polarisatie en zet het doel op afstand. De huidige overheid kan door dit vastgelopen beleid de vraagstukken omtrent voedselzekerheid, natuurherstel en woningbouw niet oplossen, wat de bestaanszekerheid verder onder druk kan zetten.” vertelt Jan Swaag.

Wat breng je mee richting de politiek?
“Wat ik meeneem voor BBB is 16 jaar (openbare) bestuurservaring, ondernemerschap, beide benen op de grond en een groot netwerk. Ik ben een teamplayer en geloof dat samenwerking met een goede sfeer ons verder kan brengen.”

Als je kijkt naar de toekomst, waar liggen dan voor jou de accenten in het stikstofbeleid?
“Mijn wens voor de toekomst van Nederland is een eerlijk stikstofbeleid en voldoende woningen. De druk van regelgeving moet verminderen en praktischer worden. Waardering voor ons MKB, familiebedrijven en ZZP’ers is essentieel, aangezien zij de ruggengraat vormen van een goed functionerende economie. Zij zorgen ervoor dat de taart, waar we allemaal van genieten in ons welvarende land, goed gevuld blijft. Een eerlijk belastingsysteem is van belang, maar het bedrijfsleven mag niet de pinautomaat worden van onze schatkist.

Het onderwerp uit de standpunten van BBB dat me echt aan het hart gaat en van groot belang vind, is het stikstofbeleid. Sinds 2019 zijn we niet verder gekomen dan discussies over koeien in relatie tot woningbouw en debatten over 2030. Dit heeft niet meer opgeleverd dan polarisatie en heeft al miljarden gekost. Het heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van de boeren en vissers in een vorm van mentale vermoeidheid verkeert, naast de financiële uitdagingen.

Verduurzaming van onze economie en leefomgeving, klimaat is belangrijk maar het moet wel uiteindelijk betaald worden. Of je nu de belasting verhoog direct bij de inwoner van Nederland of via het bedrijfsleven uiteindelijk moet het toch betaald worden door de samenleving in zijn geheel. Daarom moet beleid vanuit Den Haag aansluiten bij de dagelijkse praktijk van onze samenleving en bestaanszekerheid niet verder onderdruk zetten.

Oplossingen
BBB heeft samen met JA21 een Initiatiefnota over stikstof geschreven. Die sluit aan bij andere Europese landen zoals Duitsland en is praktische uitvoerbaar en kan Nederland weer van het slot af komen. Zodat de agrarische sector en visserij werk kunnen maken van transitie maar wel een met perspectief. Belangrijk is dat wij voedselzekerheid niet uit het hoog verliezen, zeker niet in de huidige geopolitieke wereld waar wij in leven.“

Woningbouw is ook één van de grote onderwerpen op de politieke agenda, hoe kijk je daar tegenaan?“Bij Woningbouw moet wat mij betreft de regelgeving vereenvoudigd worden. Daarbij denk ik aan de vele onderzoeken die er de afgelopen jaren bij zijn gekomen. Zoals de onderzoeken of er vleermuizen aanwezig zijn en of er Cultuurhistorie te verwachten is in de grond. Vaak leidt dit tot onnodige vertragingen. En ook de procedure moet veel eenvoudiger geregeld worden, eindeloze bezwaarronde(s) kosten tijd en geld. Daarbij moet ook gekeken worden naar het bouwbesluit of er elementen inzitten die onnodig het bouwen op kosten jaagt. Naast deze aspecten is er ook het aspect van de instroom van migranten. Naar mijn mening moeten we dat beperken tot 15000 per jaar.

Als ondernemer ligt het MKB je nauw aan het hart, wat voor ontwikkelingen zou de daar zien?
“Waardering richting bedrijfsleven, onnodige klemmende wetgeving aanpassen, stimulering van innovatie kan het bedrijfsleven helpen. Belangrijkste is wat mij betreft wel dat de overheid in haar wetgeving stabiliteit en zekerheid moet geven.” sluit Jan af.

Laat meer zien
Back to top button