NieuwsRegionaal nieuws

Informatie militaire schietbeproeving Breezanddijk

HOLLANDS KROON – Van 9 t/m 19 april 2024 wordt er een schietbeproeving gehouden. Deze schietbeproeving vindt plaats vanaf het schietterrein Breezanddijk (Afsluitdijk) in het IJsselmeer.

Eenheid: Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie (KC W&M)
Aantal deelnemers: ± 15
Aantal wielvoertuigen: ± 10
Doel en omschrijving van de beproeving:

De eenheid houdt in de genoemde periode een schietbeproeving. De schietbeproeving wordt uitgevoerd met een Pantserhouwitser (PzH2000). De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

In de genoemde periode gaat het Kenniscentrum Wapensystemen & Munitie, een schietbeproeving uitvoeren met de PzH2000 op de locatie Breezanddijk, Zuiderhaven (gemeente Súdwest Fryslân) in het IJsselmeer. Men schiet met de brisantgranaat. Deze granaat veroorzaakt een knal;
De werkzaamheden vinden plaats tussen 08.00 uur en 16.00 uur;
In het weekend wordt niet geschoten en blijft het materiaal achter op de Breezanddijk. Er is bewaking aanwezig;
Door weersomstandigheden kan het programma wijzigen;
De eenheid heeft op 24 januari 2024 verschillende instanties via de mail geïnformeerd over de schietbeproeving.

De oefenende eenheid zal:
In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen.

Schaderegeling:
Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: eenheid, voertuig kenteken, datum en tijd, plaats, soort schade etc., melden aan:

Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
Postbus 90004
3509 AA Utrecht
Telefoon: 088-9561 951
Email: Jdvclaims@mindef.nl

Laat meer zien
Back to top button