NieuwsRegionaal nieuws

Home-Start zoekt positieve opvoeders

HOLLANDS KROON – Vrijwilligers van Home-Start bieden op vriendschappelijke basis steun en praktische hulp aan gezinnen met kinderen tot en met 17 jaar die een tijdje een steuntje in de rug nodig hebben. Deze hulp wordt ook aangeboden aan (toekomstige) ouders vanaf 28 weken zwangerschap. Sinds 2014 wordt Home-Start in de gemeenten Hollands Kroon en Schagen uitgevoerd door GGD Hollands Noorden. Home-Start draait op
vrijwilligers.

Wat wordt er gevraagd van Home-Start vrijwilligers?
• zijn een dagdeel per week beschikbaar
• hebben ervaring met het opvoeden van kinderen
• hebben een positieve levenshouding
• staan open voor andere culturen.

Hoe wordt je als vrijwilliger door Home-Start ondersteunt?
• een voorbereidende cursus (start april 2020)
• persoonlijke begeleiding
• deskundigheidsbevordering door groeps- en themabijeenkomsten
• vergoeding van gemaakte reiskosten
• vrijwilligerswerk dat voldoening geeft.

Mocht je interesse hebben of je aan willen melden of meer informatie willen neem dan contact op met José Blom, coördinator Home-Start Hollands Kroon/Schagen. José is op dinsdag, donderdag en vrijdag aanwezig en te bereiken via 06-13123333 of jblom@ggdhn.nl.

Laat meer zien
Back to top button