NieuwsRegionaal nieuws

Hollands Kroon heeft een nieuwe lijst met historisch waardevolle graven

HOLLANDS KROON – 377 grafmonumenten en 1 herdenkingsmonument op 10 verschillende gemeentelijke begraafplaatsen in onze gemeente worden aangewezen als historisch waardevol graf. De lijst met historisch waardevolle graven beschermt de graven voor ruiming.

Belangrijk om grafmonumenten te beschermen
Het is belangrijk om de grafmonumenten op deze manier te beschermen omdat deze graven de ontstaansgeschiedenis laten zien. Ook tonen deze graven op bijzondere wijze de geschiedenis van het dorp. Er zijn grote verschillen te zien tussen de begraafplaatsen van de oude kernen en de nieuwe dorpen in de polders. Graven zijn een tastbare herinnering en het college van Burgemeester en Wethouders vinden het daarom belangrijk om deze te behouden.

Onderzoek op 10 begraafplaatsen
Aan het einde van de zomer is er door Bureau Funeralia in opdracht van de gemeente een groot onderzoek gedaan. Alle gemeentelijke begraafplaatsen zijn bezocht en onderzocht. Dit levert niet alleen een lijst met graven op maar ook beschrijvingen over het ontstaan van de begraafplaats. In deze lijst staat ook beschreven wat er precies karakteristiek is.

Westerbegraafplaats Barsingerhorn
De Westerbegraafplaats in Barsingerhorn is in 1871 aangelegd en heeft van vroeger uit een besloten karakter. Deze begraafplaats geeft een mooi beeld van de grafcultuur aan het eind van de 19e eeuw. Er zijn op een aantal graven zelfs graftrommels gevonden. Deze zijn redelijk zeldzaam in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog werden deze nauwelijks meer geplaatst. In Nederland komen er ongeveer nog 1.100 graftrommels voor, verspreid over het hele land.

Waardering van grafmonumenten
Om de cultuurhistorische waarde van een grafmonument te bepalen zijn er 5 voorwaarden gebruikt. Er is bijvoorbeeld gekeken naar de biografische betekenis zodat kon bepaald worden hoe de begraven persoon van belang is geweest voor de samenleving. Hier zijn ook weer 5 categorieën voor gebruikt:

1. Bijzondere gevallen vanwege verbintenis aan een bijzondere gebeurtenis
2. Notabelen en bestuurders
3. Sporters, onderwijzers, schrijvers, kunstenaars
4. Slachtoffers Tweede Wereldoorlog
5. Fabrikanten, ondernemers, boeren, ambachtslieden en dergelijke

Naast de biografische betekenis zijn de graven beoordeeld op het materiaalgebruik, vormgeving, symboliek en karakteristiek. Bij elke categorie kon één punt gescoord worden. Behalve voor de biografische betekenis, daar konden in totaal vijf punten aan een graf toegekend worden afhankelijk van de mate van impact van de persoon op de geschiedenis.

Allemaal op de historische lijst
De grafmonumenten die 1 of meer punten hebben gekregen op basis van de 5 voorwaarden zijn allemaal opgenomen op de lijst met historisch waardevolle graven. Een lijst van 377 grafmonumenten lijkt lang maar in de praktijk betekent dit dat deze graven niet zomaar geruimd kunnen worden. Hiermee wordt voorkomen dat er geen gaten ontstaan op de oudere en origineel ogende grafvelden. De structuur en het karakter van de begraafplaatsen blijft daardoor bestaan. De personen die recht hebben op de graven blijven verantwoordelijk voor het onderhoud. Wanneer er geen rechthebbenden meer zijn, dragen wij zorg voor het behoud van het monument.

Laat meer zien
Back to top button