NieuwsRegionaal nieuws

Hippolytushoef is in beweging!

HIPPOLYTUSHOEF – Alle inwoners van Hippolytushoef zijn gevraagd om hun mening te geven over wat zij belangrijk vinden in hun dorp. En of zij ook mee wilden denken en doen om het wonen in het dorp nog mooier en aantrekkelijker te maken. Hiervoor hebben zij een Leefbaarheidsonderzoek in kunnen vullen. Het totaalcijfer dat is gegeven aan de leefbaarheid in het dorp is een 7,3.

Vorige maand hebben betrokken inwoners van Hippolytushoef samen met de kerngroep Leefbaarheid de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan organisaties die betrokken zijn bij het dorp. Daarna is er een bewoners- en een jongerenavond georganiseerd en is er de gelegenheid geweest om op diverse thema’s wensen naar voren in te brengen.

Uit alle opgehaalde informatie zijn 5 speerpunten geselecteerd:
1         Ontmoetingsmogelijkheden binnen met activiteiten
2         Ontmoetingsmogelijkheden buiten met activiteiten
3         Publicatiemogelijkheden om activiteiten bekend te maken
4         Werving nieuwe vrijwilligers voor verenigingen
5         Een dorpsraad

De betrokken inwoners van Hippolytushoef hebben samen met de kerngroep Leefbaarheid uit alle input de punten geselecteerd waarop wij als werkgroep invloed op uit kunnen oefenen. Er zullen acties worden uitgezet naar aanleiding van deze speerpunten. Hierbij betrekken zij organisaties die wat kunnen betekenen voor de realisatie hiervan.

De uitkomsten van het Leefbaarheidsonderzoek zijn te vinden op de website van het Wieringernieuws. Alle inwoners die hebben aangegeven graag te willen meedenken en meedoen worden nog benaderd. De kerngroep bestaat uit Team Sportservice, gemeente, Incluzio, LSBO-HK, Hollands Kroonse Uitdaging en Wonen Plus Welzijn. Voor meer informatie, vragen en wanneer u ook mee wilt denken, kunt u contact opnemen met kwartiermaker Marika de Jager, m.dejager@wonenpluswelzijn.nl, 06-46066317.

Laat meer zien
Back to top button