NieuwsPolitiekRegionaal nieuws

Glasvezelnetwerk in heel Noord-Holland

Glasvezel kabelNOORD-HOLLAND – Alle Noord-Hol­land­se huis­hou­dens en be­drij­ven moe­ten in 2020 aan­ge­slo­ten zijn op het glas­ve­zel­net­werk. Dat is de wens van Pro­vin­ci­a­le Sta­ten. De Sta­ten na­men gis­te­ren een mo­tie aan om te on­der­zoe­ken wat er no­dig is om het in­ter­net in heel Noord-Hol­land in 2020 ont­slo­ten te heb­ben via een glas­ve­zel­net­werk. Met de glas­ve­zel­mo­tie, die was in­ge­diend door de VVD met steun van bij­na alle an­de­re frac­ties, wordt het hui­di­ge plan van de pro­vin­cie ver­breed. Ge­de­pu­teer­de Sta­ten was tot nu toe voor­al be­zig om glas­ve­zel te re­a­li­se­ren in de bui­ten­ge­bie­den waar nu he­le­maal geen in­ter­net is.

Laat meer zien
Back to top button