NieuwsRegionaal nieuws

GGD Hollands Noorden ontvangt certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’

REGIO – Maandag 21 september, op Wereld Alzheimer Dag, ontving GGD Hollands Noorden het certificaat
Dementievriendelijke Organisatie. Dit certificaat wordt uitgereikt aan organisaties die zich zichtbaar inzetten voor mensen met dementie en hun naasten.

In 2015 woonden in Noord-Holland Noord 9500 mensen met dementie. In 2040 zullen dat er 23.000 zijn. Van deze mensen woont 70% thuis en neemt deel aan het maatschappelijk leven. Het is een maatschappelijke opgave waar iedereen mee te maken krijgt, op je werk en/of privé. Daarmee is het ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

De GGD zet zich in voor het bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid en veiligheid van de inwoners Noord-Holland Noord. Ook de mensen met dementie. Men vindt het heel belangrijk dat ook mensen met dementie aan de samenleving kunnen blijven deelnemen. Daarom dragen zij graag bij aan een omgeving die mensen met dementie erkent en aanvaardt.

Gezien de intensieve samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de regio heeft de GGD de nadruk gelegd op het uitvoeren van haar ambassadeursrol door dementie verder bespreekbaar te maken en onder de aandacht te brengen bij gemeenten en ketenpartners. Daarnaast hebben ze ook ingezet op het creëren van bewustwording onder onze werknemers over de toename van dementie en kennis over het omgaan met mensen met dementie, niet alleen in hun werk, maar ook privé.

Dit heeft er toe geleid dat GGD-directeur Edward John Paulina vandaag het certificaat ‘Dementievriendelijke organisatie’ mocht ontvangen uit handen van Jeannette Streefland- du Mee van Alzheimer Nederland en onder toeziend oog van Anneke Wienema van het Netwerk Dementie Noord-Holland Noord. Edward John Paulina: “Dit is een mooie blijk van waardering voor de inspanningen. Uiteraard blijft de GGD ook in de toekomst, samen met de partners, werken aan een veilige en gezonde omgeving voor mensen met dementie”.

Laat meer zien
Back to top button