NatuurNieuwsRegionaal nieuws

Gebiedsgerichte aanpak stikstof van start

‘De duinen bij Schoorl vallen onder de Natura 2000-gebieden’ – Foto: Aangeleverd

NOORD-HOLLAND – Het startsein voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Noord-Holland is woensdag 11 december gegeven door Commissaris van de Koning Arthur van Dijk en gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap). De komende maanden wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden te verlagen en de natuur te versterken. Het eerste pakket moet in het voorjaar van 2020 zijn opgesteld. De geplande natuurherstelmaatregelen moeten de komende twee jaar volledig worden uitgevoerd.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk: ‘Het is een roerige periode geweest, waarbij er ook protesten voor de deur van het provinciehuis plaatsvonden. Doordat de protesten respectvol verliepen, kwam de boodschap heel goed binnen. En dat is belangrijk voor het vertrouwen om verder te gaan.’

De provincie gaat met twee doelen de gebiedsgerichte aanpak tegemoet: garanderen dat op langere termijn de Natura 2000-instandhoudingsdoelen worden behaald. Dit moet worden bereikt door een aanzienlijke afname van de stikstofdepositie op de stikstofgevoelige natuur en door het uitvoeren van herstelmaatregelen. Daarnaast wil de provincie op korte termijn ervoor zorgen dat economische groei weer mogelijk wordt. Daarvoor werd eerder al de beleidsregel stikstof vastgesteld.
Gedeputeerde Esther Rommel: ‘Bij ieder nieuw initiatief in de buurt van een Natura 2000-gebied is een voorstel tot stikstofreductie een verplicht onderdeel. Daarnaast moeten provincie en natuurbeheerders meer inspanning leveren om de natuur in deze gebieden te versterken. Op die manier kunnen we in gezamenlijkheid tot sterkere natuur komen en ruimte creëren voor nieuwe projecten. De bijeenkomst van vandaag is de start van die gezamenlijkheid. In januari volgen de uitnodigingen voor de gebiedsbijeenkomsten. Laten we er gezamenlijk het beste van maken.’
Afname
In de duingebieden en de veenweidegebieden wordt met lokaal betrokken mensen en organisaties besproken wat nodig is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden af te laten nemen. Dat kan door het aanpassen van bedrijfsvoering, verplaatsen van economische activiteiten waarbij stikstof vrij komt, het verlagen van de maximumsnelheid op wegen, het nemen van technische maatregelen in de industrie of het helpen stoppen van bedrijven die depositie veroorzaken.
Natuurherstelmaatregelen

In februari worden de eerste bijeenkomsten in de gebieden georganiseerd. In het voorjaar moet het pakket met maatregelen per gebied zijn opgesteld. Na vaststelling door Gedeputeerde Staten, kunnen de plannen worden uitgevoerd. Ook stelt de provincie een pakket op aan aanvullende natuurherstelmaatregelen per gebied, bovenop de al in gang gezette herstelmaatregelen. Deze worden de komende twee jaar uitgevoerd om de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden te versterken.

Laat meer zien
Back to top button