NieuwsRegionaal nieuws

FNV zet staking chauffeurs door

fnvSCHAGEN / HOLLANDS KROON – De bemiddelingspoging van de gemeente Schagen is teleurstellend verlopen: Willemse de Koning was bereid drie van de vier eisen van de FNV in te willigen, maar de FNV neemt daar geen genoegen mee. Chauffeurs staken morgen, dus zal er helaas geen leerlingenvervoer zijn.

Tijdens het bezoek van actievoerende chauffeurs aan het gemeentehuis afgelopen maandag, beloofde wethouder Ben Blonk zo snel mogelijk een poging tot bemiddeling te doen tussen de FNV en het huidige vervoersbedrijf Willemse de Koning.

Dit gesprek vond gistermiddag plaats op het gemeentehuis. Tony Huis, operationeel manager van Willemse De Koning: ‘We zijn blij dat de wethouder dit initiatief heeft genomen, maar we zijn verbaasd en teleurgesteld dat de FNV niet gewoon met ons in gesprek is gegaan. Op drie van hun vier eisen zijn we bereid hen tegemoet te komen. Ook wij willen immers onze verplichtingen naar onze klanten graag nakomen en goed werkgeverschap is voor ons van groot belang. Maar helaas, de FNV koos voor een andere strategie.’

Kort geding tegen staking 
Wethouder Ben Blonk is eveneens teleurgesteld dat het niet is gelukt om de staking te voorkomen:  “Als gemeente zijn wij geen partij in dit arbeidsrechtelijke geschil, maar ik wil er alles aan doen om te zorgen dat deze kwetsbare groep kinderen het vervoer krijgt waar ze recht op hebben en dat de chauffeurs niet tussen de wal en het schip vallen. Ik had gehoopt dat we er samen uit konden komen. Om te voorkomen dat de staking langer duurt dan de aangekondigde woensdag 22 juni, spannen we een kort geding aan. Dat dient vandaag om 14:00 uur bij de rechtbank in Amsterdam. We denken dat de rechter het met ons eens zal zijn dat een staking in dit geval een onjuist en veel te zwaar middel is.”

Haastige spoed
Op 27 juni wordt duidelijk wie de nieuwe vervoerder wordt, die de chauffeurs van Willemse De Koning volgens de eis in de aanbesteding grotendeels over zal nemen. “We gaan erop toezien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en we gaan ons uiterste best doen om te zorgen dat de chauffeurs goed terechtkomen bij hun nieuwe werkgever. Het is jammer dat de FNV niet een weekje wilde wachten tot daar meer duidelijkheid over is.“

 

Laat meer zien
Back to top button