NieuwsRegionaal nieuws

Extra huiswerk voor waterschap

Foto: Erwin Slootweg
Foto: Erwin Slootweg

DEN OEVER – Hoog­heem­raad­schap Hol­lands Noor­der­kwar­tier moet be­ter on­der­zoe­ken wat de ge­vol­gen van de ver­ho­ging/­ver­bre­ding van de Ha­ven­dijk in Den Oe­ver zijn voor vo­gel­soor­ten die in de buurt rus­ten en eten zoe­ken. Dat ad­vi­seert de on­af­han­ke­lij­ke com­mis­sie die de mi­li­eu­ef­fect­rap­por­ta­ge over het mil­joe­nen­pro­ject heeft be­oor­deeld.

Ook moet in de ogen van de des­kun­di­gen be­ter wor­den om­schre­ven wel­ke in­vloed het ver­ho­gen van drie lei­dam­men na­bij de Oe­ver­se ha­ven heeft op mi­li­eu­ef­fec­ten van de dijk­ver­ster­king. De ha­ven­dijk wordt tus­sen 2017 en 2019 over een leng­te van ne­gen­hon­derd me­ter aan­ge­pakt, zo­dat Den Oe­ver be­ter is be­schermd te­gen hoog wa­ter bij ex­tre­me wa­ter­stan­den.

Laat meer zien
Back to top button