NieuwsRegionaal nieuws

College verstrekt subsidie voor VoorleesExpress

HOLLANDS KROON – Het college heeft besloten subsidie te verstrekken aan Humanitas voor het project ‘de VoorleesExpress’. Dit project is erop gericht om kinderen in een vroege levensfase – 2 tot 8 jaar – te helpen met taal en lezen. Humanitas draait op dit moment een pilot in de gemeente. In juli 2019 zijn zij hiermee van start gegaan. Dit blijkt succesvol te zijn. Om deze reden heeft het college besloten subsidie te verstrekken om het project voort te zetten.

De VoorleesExpress werkt nauw samen met onder andere de bibliotheek, het taalhuis, de wijkteams, scholen en kinderdagverblijven. Hierdoor kunnen signalen snel opgepakt worden en kinderen snel doorverwezen worden. Taalachterstanden zijn op oudere leeftijd haast niet meer terug te dringen. Ook is het moeilijk om de achterstand binnen de reguliere schooltijden in te lopen. Met het voorleestraject van de VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar tot een jaar begeleiding om actief aan de slag te gaan met lezen en taal. De ouders krijgen van de vrijwilliger van de VoorleesExpress handvatten aangereikt, zodat ze het voorlezen kunnen voortzetten. De kinderen die geholpen worden, hebben daardoor in hun verdere (school)carrière minder begeleiding nodig.

Laat meer zien
Back to top button