NieuwsPolitiek

Verslag gemeenteraadsvergadering januari

ANNA PAULOWNA – Donderdagavond 23 januari heeft de gemeenteraad van Hollands Kroon vergadert. De raad stemde unaniem in met het voorstel om de panden van de Lidl en de ambulancepost in Wieringerwerf aan te kopen. Beide panden zijn van belang in de uitvoering van de plannen rondom de herstructurering Wieringerwerf en de realisatie van de sportcampus.

Ook het voorstel om de voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna te verkopen aan woningstichting Anna Paulowna te slopen en de grond te verkopen aan de Woningstichting Anna Paulowna werd unaniem aangenomen. De woningstichting zal op deze plaats sociale huurwoningen realiseren.

De moties over het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen in Hollands Kroon en landelijke oproep verbod vuurwerk voor consumenten zijn na het debat in de raad ingetrokken. De portefeuillehouder heeft een toezegging gedaan om met de inwoners hierover in gesprek te gaan. Een aanvullende motie, op de motie van die in december 2019 werd aangenomen, over de openbare toiletten in Hollands Kroon werd verworpen.

Laat meer zien
Back to top button