NieuwsPolitiek

Openbare fractievergadering VVD Hollands Kroon

HOLLANDS KROON – De fractie van VVD Hollands Kroon vergadert op woensdag 19 januari om 20.00 uur digitaal. Indien u als geïnteresseerde aan het overleg wilt deelnemen, willen wij u verzoeken dit te melden bij de secretaris van de fractie via petraborst@hollandskroon.nl dan ontvangt u een link van de vergadering.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 27 januari besproken. De agenda bestaat (onder voorbehoud van vaststelling door de agendacommissie) onder andere uit de Kustvisie IJsselmeerkust ‘Aan ’t meer 2030’, de nota van uitgangspunten Omgevingsplan en het bestemmingsplan Nieuwesluizerweg 42 Slootdorp. Ook komt het Principeverzoek logies arbeidsmigranten Wagenpad Middenmeer
aan de orde. De volledig agenda vindt u na 12 januari op de site van Hollands Kroon via “vergaderkalender”.  Wilt u een ander onderwerp bij de fractie onder de aandacht brengen kan dat uiteraard ook.

Laat meer zien
Back to top button